Kevennetty työ on kaikkien etu

Kevennetty työ on kaikkien etu

Rakentaminen vetää. Lokakuun alussa julkaistu suhdannekatsaus kertoo rakentamisen hyvästä myötävireestä ja positiivisista näkymistä. Töitä riittää nyt niin rakennusmateriaaleja valmistavilla tehtailla kuin työmaillakin.

Kiihtyneen vauhdin myötä työturvallisuudesta huolehtiminen on yhä tärkeämmässä asemassa. Työturvallisuus ei saa jäädä kiireen jalkoihin vaan sen on oltava tekemisen perustana. Haluamme henkilöstömme pääsevän jokaisen työpäivän päätteeksi terveenä kotiin.

Sairaus tai tapaturma ei aina tarkoita työkyvyttömyyttä. Vamman estäessä vakituisen työn tekemisen työntekijälle voidaan osoittaa tilapäisesti kevyempiä töitä. Tällainen työ saattaa olla jopa palkitsevaa ja on eduksi kaikille osapuolille. Esimerkiksi sopivat hyvin erilaiset työturvallisuutta edistävät tehtävät.

Työkyvyn arvioi työterveyshuolto

Työkyvyn arviointi on terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Työterveyshuollolla tulee olla selkeä käsitys työntekijän tehtäväkentästä ja mahdollisuudesta arvioida työkyky kevennettyihin tehtäviin.

Lääkärin antaman lausunnon perusteena tulee olla selkeät pelisäännöt siitä, millaisia kevyempiä töitä työntekijälle voidaan tilapäisesti osoittaa ja minkälaisten töiden tekemisen sairaus tai vamma estää kokonaan.

Motivaatio kasvaa osaamisen myötä

Jokapäiväisestä tekemisestä poikkeava uusi tehtävä kehittää työntekijän taitoja. Vähäisen vamman takia kevennettyä työtä tekevä työntekijä oppii uutta kotisohvalla vietetyn sairausloman sijaan. Parhaassa tapauksessa osaamisen kehittyminen johtaa uusiin tehtäviin ja parantaa työmotivaatiota.

Kevennetty työ näkyy myös työntekijän palkkapussissa, kun pienemmistä tapaturmista aiheutunut sairauspoissaolo ei leikkaa mahdollisia turvallisuuteen liittyviä palkkioita.

Tuottavuus paranee

Joillakin aloilla, mm. metalliteollisuudessa, korvaavasta työstä on sovittu yhteistyössä jo pitkään. Metalliala on siis ollut tässä mielessä uranuurtajan roolissa. Alan työehtosopimuksessa todetaan, että korvaavan työn on oltava tarkoituksenmukaista ja työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa.

Tämä on ilmiselvää. Työnantajalla ei ole syytä korvaavien tai kevennettyjen työtehtävien osoittamiseen, jos ne eivät ole yritykselle tärkeitä tai vastaa työntekijän osaamistasoa. Yhteisesti sopien nämä kysymykset ovat ratkaistavissa paikallisesti.

Työntekijän tehtäväkentässä on lukuisia sellaisia tehtäviä, joita voidaan arvioida kevennetyn työn mahdollisuuksina. Jokainen näistä on tarkoituksenmukainen ja niiden tekeminen parantaa yrityksen tuottavuutta sekä suomalaisen työn kilpailukykyä.

Tuottava yritys työllistää, myös huomenna.

Jarmo Viljanen
Toimitusjohtaja, Parma Oy

Jarmo määrätietoinen Parma-joukkueen pelaaja-valmentaja. Hän vaihtaa aktiivisesti ajatuksia asiakkaiden kanssa ja on vapaa-ajalla intohimoinen raviharrastaja. Ota yhteyttä