Betonielementtien valmistuksen ekologiset kehityskohteet

Olennainen osa päästövähennyksiämme on jatkuva uusien kehityskohteiden löytäminen ja käyttöönotto tuotannossa.

Betonimurskeen kierrätys omassa tuotannossa

Parman Hyrylän ontelolaattatehtaan tavoitteena on kierrättää kaikki omasta tuotannosta tuleva kovettunut hukkabetoni takaisin prosessiin. Näin elementtien valmistukseen ei synny tehtaan ulkopuolelle menevää betonijätettä. Hyrylän tehtaan lisäksi oman betonihukan kierrätys otetaan asteittain käyttöön myös Nurmijärven ja Uuraisten ontelolaattatehtailla.

Prosessivesien kierrätys tuotannossa

Ontelolaattojen sahaamisesta syntyy prosessivettä, joka Hyrylän ontelolaattatehtaalla puhdistetaan ja sitä käytetään uudelleen tuotannossa mahdollisimman paljon. Näin vältetään prosessivesien johtaminen viemäriin.

Energian ja veden kulutuksen tehostettu seuranta

Parman tehtaat ovat olleet mukana energian ja veden tehostetussa seurannassa vuodesta 2016. Seurannan tavoitteena on nostaa esiin mahdolliset kulutuspoikkeamat, mahdollistaa tehtaiden vertailun toiminnoiltaan vastaaviin tehtaisiin sekä seurata toteutettujen energiatehokkuustoimien vaikutusta.

Energiatehokkuussopimukset

Olemme sitoutuneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, jossa tavoitteena on 7,5 % energiansäästö sopimuskaudella 2017–2025. Mukana ovat kaikki yhtiön tehtaat. Toteutunut säästö lasketaan toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden vaikutusten kautta ja niitä raportoidaan vuosittain Motivalle.