Mallintava suunnittelu

Mallintava suunnittelu perustuu rakennuksen tietomallin (Building Information Model, BIM) hyödyntämiseen koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan. Parma on panostanut oman suunnitteluosaamisen kehittämiseen ja rakennusalalla yleistyvään mallintavaan suunnitteluun jo vuosia.

Tietomallin sisältämää informaatiota voidaan käyttää myös rakennuksen elinkaaren aikana. Otamme mallista kaiken irti koko prosessiimme.

Mitä on mallintava suunnittelu?

Haluamme olla edelläkävijä paremman laadun, tuotannon tehokkuuden ja aikataulujen hallinnan kehittäjänä. Mallintava suunnittelu tehostaa ja hyödyttää kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien osapuolien toimintaa. Se parantaa yleisesti rakentamisen laatua.

Tietomalli sisältää rakennuksen 3D-muodon sekä tietoja rakennuksen ominaisuuksista ja osista. Mallin avulla hankkeen kaikki osapuolet saavat saman, ajantasaisen tiedot ja muutoksia on helpompi hallita. Rakennuksen tietomallista saadaan myös kätevästi ulos määrätiedot, mikä on tärkeää erityisesti isoissa hankkeissa, joihin menee tuhansia betonielementtejä.

 

Tutustu mallintavan suunnittelun ohjeisiin ja lataa Parman käyttämiä profiileja:

Ontelolaatastot, mallinnusohje (2020)

Ontelolaattojen profiilit (ZIP)

Elementtisuunnittelu.fi, alan mallinnusohjeet