Ympäristövastuu

Betoni on kestävä materiaali. Tavoitteenamme on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Lähtökohtana on jatkuvan parantamisen periaate – pyrimme joka vuosi aikaisempaa alhaisemmalle päästötasolle.

Parman ympäristötavoitteet

Konkreettisena tavoitteenamme on viiden prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin vuosittain. Tämä tarkoittaa päästöjemme puolittamista vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteisiin pääseminen vaatii lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä. Samalla on ensisijaisen tärkeää, että betonirakentamisen muut vahvuudet pysyvät ennallaan.

Tavoitteen toteutumista seurataan kokonaisvaltaisella mittarilla:

Parman ominaispäästöt toimitettua tuotetonnia kohden
(kg-CO2-ekv /tntuote)

 

Ominaispäästöjen vähennys vuoteen 2020 verrattuna

Päästöjen vähennystavoite vuoteen 2035 mennessä

Raaka-aineiden päästöistä kuuluu mittareiden piiriin

Mittari lasketaan Parma-tasolla vuosittain. Parman sisäiseen käyttöön mittari lasketaan myös tehdastasolla ja kvartaaleittain. Ensisijaisen mittarin lisäksi lasketaan vuositasolla Parman kokonaispäästöt (tn CO2-ekv) sekä Parman suorat päästöt pois lukien raaka-aineista aiheutuvat päästöt (tn CO2-ekv).

Consolis Parman ilmastotavoitteet -vuosiraportit

Vuosiraportti 2022

Vuosiraportti 2021

Consolis Parman päästöt vuonna 2022:

Kokonaispäästöt ominaispäästöinä tonnia kohden (kg/tn): 151 CO2-ekv

Kokonaispäästöt (tn): 148 731 CO2-ekv

Parman ympäristötekoja

PARMA GreenTM

PARMA GreenTM -teknologia on yhteinen nimittäjä Parman vähähiilisille tuotteille ja ratkaisuille.

Lue lisää

Muut ekologiset kehityskohteet

Prosessiemme tehokkuus, toimintamme energiankulutus sekä valmistuksessamme syntyvät hukat ovat merkittävässä osassa kestävyystaistelussamme.

Lue lisää