Ympäristövastuu

Betoni on kestävä materiaali. Tavoitteenamme on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Lähtökohtana on jatkuvan parantamisen periaate – pyrimme joka vuosi aikaisempaa alhaisemmalle päästötasolle.

Parman ympäristötavoitteet

Konkreettisena tavoitteenamme on viiden prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin vuosittain. Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjemme puolittamista vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteisiin pääseminen vaatii lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä. Samalla on ensisijaisen tärkeää, että betonirakentamisen muut vahvuudet pysyvät ennallaan.

Tavoitteen toteutumista seurataan kokonaisvaltaisella mittarilla:

Parman päästöt toimitettua tuotetonnia kohden
(kg-CO2-ekv /tntuote)

 

Hiilidioksidipäästöjen vähennys 2021 edellisvuoteen verrattuna

Kokonaispäästöjen vähennystavoite vuoteen 2035 mennessä

Raaka-aineiden päästöistä kuuluu mittareiden piiriin

Mittari ottaa huomioon kaikki betonisten valmisosien päästöihin vaikuttavat tekijät:

  • Raaka-aineiden CO2-päästöt
  • Raaka-aineiden kuljetukset
  • Valmistusprosessin tehokkuus ja energiankulutus
  • Valmistuksen hukat
  • Tuotteiden kuljetukset työmaalle

Mittari lasketaan Parma-tasolla vuosittain. Parman sisäiseen käyttöön mittari lasketaan myös tehdastasolla ja kvartaaleittain. Ensisijaisen mittarin lisäksi lasketaan vuositasolla Parman kokonaispäästöt (tn CO2-ekv) sekä Parman suorat päästöt pois lukien raaka-aineista aiheutuvat päästöt (tn CO2-ekv).

Raaka-aineista huomioidaan sementit, seosaineet, kiviainekset ja raudoitteet. Näistä koostuu yli 95 % raaka-aineiden aiheuttamista CO2-päästöistä.

Consolis Parman ilmastotavoitteet -vuosiraportit

Vuosiraportti 2021

Consolis Parman päästöt vuonna 2021:

Kokonaispäästöt ominaispäästöinä tonnia kohden (kg/tn): 155 CO2-ekv

Kokonaispäästöt (tn): 126 380 CO2-ekv

Parman ympäristötekoja

PARMA GreenTM

PARMA GreenTM -teknologia on yhteinen nimittäjä Parman vähähiilisille tuotteille ja ratkaisuille.

Lue lisää

Muut ekologiset kehityskohteet

Prosessiemme tehokkuus, toimintamme energiankulutus sekä valmistuksessamme syntyvät hukat ovat merkittävässä osassa kestävyystaistelussamme.

Lue lisää