Vastuullisuus

Alan johtavana toimijana Suomessa ja osana kansainvälistä Consolis-konsernia Parman tavoitteena on olla edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Tuemme kestävän kehityksen toimintamalleja ympäristön sekä ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijämme ovat avainasemassa vastuullisuuden toteutumisessa. Työskentelemme aina arvojemme, toimintatapojemme ja eettisten ohjeidemme mukaisesti. Määrätietoinen vastuullisuusohjelmamme PARMA Concrete CareTM on kehitystyömme ”vihreä lanka”.

Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu

Consolis Parman kestävä kehitys

Tutustu kestävän kehityksen suorituskykyymme. Lataa ja lue uusin raportti.

Vuosiraportti 2023

PARMA Concrete Care

PARMA Concrete CareTM on suomalaisen betoniteollisuuden laajin, tavoitteellisin ja läpinäkyvin vastuullisuusohjelma.

PARMA Concrete CareTM –ohjelma lisää tietoisuutta elinkaariviisaasta betonirakentamisesta sekä edistää konkreettisesti vastuullista toimintaa ja ympäristön kannalta kestävää betonirakentamista. Ohjelma kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Kestävä tulevaisuus rakennetaan konkreettisilla teoilla.

Consolis Parman ympäristötavoitteet

Parman tavoitteena on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Sitoudumme vähentämään valmistusvaiheen hiilidioksidipäästöjä 5 % vuosittain. Siten vuoteen 2035 mennessä päästömme tulevat puolittumaan vuoden 2020 tasosta.

Edistykselliseen PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvat vähähiiliset tuotteemme ovat avainasemassa, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin.

Lue lisää siitä, miten Parma saavuttaa ympäristötavoitteensa

Kestävä kehitys ja vähähiilisyys

Kestävän kehityksen pyrkimyksenä on varmistaa, että ympäristö ja inhimillisen elämän edellytykset tyydyttyvät nykypäivänä ja säilyvät myös tuleville sukupolville. Siksi Consolis Parma on merkittävässä asemassa, kun tulevaisuuden rakennettuja ympäristöjä luodaan.

Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes. Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta selvittää keinoja näiden päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen.

Tutustu myös vastuullisuus- ja vähähiilisyyssanastoon

Vastuullisuuden vuosiraportit

Starttasimme vastuullisuusohjelmamme vuonna 2020 ja olemme seuranneet yhtiön kestävää kehitystä aktiivisesti ja johdonmukaisesti. Klikkaa alta raportteja ja näet, miten Parma on edennyt vuosittain kohti tavoitteitaan. Huomaa, että vuosien 2021 ja 2022 raportit rajattiin käsittelemään ainoastaan ympäristötavoitteita.

Vuosiraportti 2023

Vuosiraportti 2022

Vuosiraportti 2021