Vastuullisuus

Alan johtavana toimijana Suomessa ja osana kansainvälistä Consolis-konsernia Parman tavoitteena on olla edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Tuemme kestävän kehityksen toimintamalleja ympäristön sekä ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijämme ovat avainasemassa vastuullisuuden toteutumisessa. työskentelemme aina arvojemme, toimintatapojemme ja eettisten ohjeidemme mukaisesti. Määrätietoinen vastuullisuusohjelmamme PARMA Concrete CareTM on kehitystyömme ”vihreä lanka”.

Ympäristövastuu

PARMA Concrete Care

Sosiaalinen vastuu

PARMA Green -valmistusteknologia

Parman uusi vähähiilinen teknologia nipistää päästöistä lähes 50 %.

Tutustu PARMA Greeniin

Kestävä kehitys ja sen tavoitteet

Kestävän kehityksen pyrkimyksenä on varmistaa, että ympäristö ja inhimillisen elämän edellytykset tyydyttyvät nykypäivänä ja säilyvät myös tuleville sukupolville. Siksi Consolis Parma on merkittävässä asemassa, kun tulevaisuuden rakennettuja ympäristöjä luodaan.

Kestävän kehityksen voi jakaa ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, jotka kaikki vaikuttavat toinen toisiinsa myös rakennusalalla.

Kestävä kehitys on kokonaisuus, vaikka viime aikoina painopiste on ollut ekologisessa kestävyydessä ja sielläkin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Maailman johtajat hyväksyivät vuonna 2015 YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n, jossa asetetaan 17 tavoitetta. Samana vuonna Pariisissa järjestetyssä ilmastokokouksessa solmittiin oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Sopimuksen osapuolta on pyrittävä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteeseen.

Consolis Parman tavoitteet

Parman tavoitteena on betonisten valmisosien mahdollisimman ekologinen valmistus. Sitoudumme vähentämään valmistusvaiheen hiilidioksidipäästöjä 5 % vuosittain. Siten vuoteen 2035 mennessä päästömme tulevat puolittumaan vuoden 2020 tasosta.

Lue lisää siitä, miten Parma saavuttaa ympäristötavoitteensa

Rakennusteollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen

Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes. Tiekartta selvittää keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä. Hiilijalanjäljen tavoitellaan alenevan vähintään 29 % vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 66 % vuoteen 2035 mennessä.

Tutustu Rakennusteollisuuden tiekarttaan

Suomen tavoitteet

Suomen tavoitteena on vähentää kansallisesti kasvihuonekaasupäästöjä 39 % vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin päästöjen tulisi olla pienemmät kuin hiilinielujen. Tavoite koskee päästökaupan ulkopuolisia sektoreita, kuten esim. liikennettä, lämmitystä ja maataloutta. Suomen Ilmastopaneelin mukaan maamme pitäisi olla hiilineutraali jo vuonna 2030 pysyäkseen Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteessa.

Tutustu vastuullisuus- ja vähähiilisyyssanastoon

EU:n tavoitteet

EU:lla on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Lisäksi EU-johtajat hyväksyivät 2019 tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä. Eurooppa-neuvostossa on keskusteltu entistä tiukemmista 55 %:n päästövähennystavoitetta tavoitteesta vuodelle 2030.

Lue lisää betonin merkityksestä kestävässä kehityksessä