Parman vähähiiliset runkoelementit

Ympäristöystävällistä PARMA Green -valmistusteknologiaa hyödyntävät runkoelementit pienentävät rakentamisessa käytettävien runkotuotteiden hiilidioksidipäästöjä lähes 50 % vakiotuotannossa oleviin tuotteisiin verrattuna. Teknisiltä ominaisuuksiltaan perinteisten runkotuotteiden tapaan käytettävät Parman vähähiiliset runkotuotteet soveltuvat erinomaisesti niin asuin- kuin toimitilarakentamisen tarpeisiin.
Parman vähähiiliset runkoelementit

Parman vähähiiliset runkoelementit kuuluvat Consoliksen Green Spine Line® -tuoteperheeseen.

Kaikki viranomaismääräykset ja käytettävyysvaatimukset täyttävät Parman vähähiiliset runkoelementit vähentävät selvästi myös rakennushankkeiden kokonaispäästöjä. Yhdessä Parman vähähiilisten seinä- ja laattaelementtien kanssa käytettynä rakennuksen betonielementtirungon päästöjä voidaan vähentää yli kolmanneksella.

Uusi edistyksellinen PARMA GreenTM -teknologiaan perustuva vähähiilinen valmistustekniikka ei vaikuta runkoelementtien perusominaisuuksiin ja niitä voidaan käyttää kuten vakiotuotteitakin.

Ole edelläkävijä – tuo rakennushankkeesi vähähiilisyyden tiekartalle

Rakentamisen ja rakennusten päästöjen vähentäminen on merkittävässä roolissa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuonna 2035. Myös Rakennusteollisuus RT:n tiekartta johdattaa kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä. Consolis Parman kestävän kehityksen strategian mukaisesti pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 5 % vuosittain. Vähähiiliset runko-, seinä- ja laattatuotteemme tukevat tämän tavoitteen saavuttamista.

Parman vähähiilisten tuotteiden vertailukelpoiset ja varmennetut ympäristövaikutukset esitetään elinkaarianalyysiin perustuvilla ympäristöselosteilla (EPD).

Kysy lisää myyjiltämme!