Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Parma Oy (jäljempänä ”me” tai ”Parma”) kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Parma Oy

PL 76

Hiidenmäentie 20

03101 Nummela

Yritystunnus: 0925222-0

 

 

Parman tietosuojavastaava

Hannu Tuukkala

hannu.tuukkala@consolis.com

 

Rekisterin nimi

Parman asiakas- ja sidosryhmäviestintärekisteri

Henkilötietojen kerääminen

Parma.fi-verkkopalvelun käyttö ei edellytä tai velvoita sinua luovuttamaan henkilötietojasi. Mikäli et halua antaa meille tietojasi, tällöin kuitenkin esimerkiksi yhteydenpitoon liittyvät seikat vaikeutuvat, emmekä mahdollisesti pysty palvelemaan sinua täysipainoisesti.

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti Parma kerää ja käsittelee tietojasi seuraavissa tapauksissa:

 • Olet antanut tietojasi meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat tuotteitamme tai palveluitamme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja.
 • Tietosi ovat saatavilla muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä.

Keräämme ja käsittelemme rekisteriin seuraavia tietoja:

 • Perustiedot: nimesi, ammattinimikkeesi ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystietosi (sähköposti, osoite ja puhelinnumero).
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: tilauksia ja toimeksiantoja koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot.
 • Yhteydenotot: Yhteydenottoihin liittyvä kirjeenvaihto, palautteet, tarjouspyynnöt sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset.
 • Avoimien työpaikkojen hakuun liittyvät tiedot: perustietojesi lisäksi työhistoriasi, koulutustaustasi sekä mahdolliset muut tiedot.
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja luovutus

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
 • Markkinointi
 • Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
 • Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen ja tietoturva

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai kunnes asiakas on pyytänyt poistamaan tietonsa.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Työpaikkahakemuksia säilytämme kahden vuoden ajan.

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Rekisteri on digitaalisessa muodossa tietojärjestelmässämme. Oikeus henkilötietoihin annetaan ainoastaan Parman henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä tietoja. Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Parman tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Sinun oikeutesi ja selosteen muuttaminen

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietosi. Voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on myös oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen:

Parma Oy

PL 76

Hannu Tuukkala

Hiidenmäentie 20

03101 Nummela

Tai sähköpostiosoitteeseen: hannu.tuukkala@consolis.com

Tietojen tarkistaminen ja muut toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisin poikkeuksin.

 

Mahdolliset muutokset

Parmalla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista sinulle täällä verkkosivuillamme www.parma.fi, josta löydät aina viimeisimmän version selosteesta.

Evästeet

Parman verkkosivusto käyttää myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Huomaa, että katsomme sinun hyväksyneen evästeiden käytön, jos et poista niitä käytöstä.