PARMA Green

PARMA GreenTM -teknologia on yhteinen nimittäjä Parman vähähiilisille tuotteille ja ratkaisuille. Consolis Parma on vähähiilisen betonirakentamisen suunnannäyttäjä. Saavuttaaksemme ympäristötavoitteemme kehitämme aktiivisesti tuotteita ja ratkaisuja, joiden hiilijalanjälki on merkittävästi käytössä olevia vakioratkaisuja pienempi.

Parman vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut

Parman vähähiiliset tuotteet perustuvat edistykselliseen PARMA GreenTM -teknologiaan.

PARMA GreenTM tarkoittaa materiaali-, tuotanto- ja suunnitteluteknisiä innovaatioita, joilla tuotteen tai ratkaisun hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Päästövähennys voi perustua esimerkiksi ympäristöystävälliseen betonimassaan, tuotteen hiilioptimoituun raaka-ainemenekkiin, raaka-aineiden korvaamiseen kierrätysmateriaaleilla tai hiilitehokkaaseen suunnitteluratkaisuun.

PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvien tuotteiden hiilidioksidipäästöt voivat olla peräti 60 prosenttia pienemmät kuin vastaavan vakiotuotteen.

Tutustu Parman vähähiilisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin:

Parman vähähiiliset ontelolaatat

Parman vähähiiliset seinäelementit

Parman vähähiiliset runkoelementit

Parman tuotteiden ympäristöselosteet

Parman vähähiilisten tuotteiden vertailukelpoiset ja varmennetut ympäristövaikutukset esitetään elinkaarianalyysiin perustuvilla ympäristöselosteilla (EPD, Environmental Product Declaration). Nämä ympäristöselosteet ovat vapaaehtoinen ja standardoitu tapa kuvata luotettavasti olennaiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste auttaa rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita arvioimaan rakennustuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutuksia.

Rakennustietosäätiön julkaisemien RTS-EPD-ympäristöselosteiden tiedot esitetään EN 15804 -standardin mukaisesti. Tällä varmistetaan tietojen vertailukelpoisuus.

Ympäristöselosteiden indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:

  • vaikutukset ilmastonmuutokseen
  • otsonia tuhoavat aineet
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen

Ylivoimaisesti kiinnostavin indikaattori tällä hetkellä on ilmaston lämpiämiseen vaikuttavat hiilidioksidipäästöt (CO2-ekv). Päästöt ilmoitetaan tuotteen toiminaalista yksikköä kohden, joka voi olla esim. kg, tn, m2 tai m3.