Kasvukeskukset ovat kehityksen paikka myös rakentajille

Kasvukeskukset ovat kehityksen paikka myös rakentajille

Rakentaminen keskittyy kiihtyvän muuttoliikkeen ja kaupungistumisen myötä tulevina vuosina entistä selkeämmin kasvukeskuksiin. Vaikka mitalilla on tunnetusti kaksi puolta, on tämä globaali trendi väistämätön. On arvioitu, että vuonna 2050 kolme neljästä maailman ihmisestä asuu kaupungeissa. Modernia kaupunkiasumista on alettu pitää entistä ekotehokkaampana vaihtoehtona. Palvelut ovat lähellä ja työmatkat kuljetaan oman auton sijaan julkisilla liikennevälineillä.

Kaupungistuminen heijastuu luonnollisesti myös rakentamiseen. Reuna-alueiden sijasta sopivia rakennuspaikkoja metsästetään keskusta-alueilta ja raideliikenteen solmukohdista. Tontit ovat kuitenkin ahtaita ja kalliita, mikä pakottaa lisäämään kerrosmääriä.

Korkean rakentamisen trendi on vuosikymmenten viiveellä rantautumassa myös meille. Selkeimmin se näkyy pääkaupunkiseudulla, jossa on käynnissä useita yli 20-kerroksisia talohankkeita. Muutaman vuoden päästä tornitalot tulevat olemaan osa kaupunkimaisemaa myös monissa muissa kasvukeskuksissa.

Osaamishaasteita ja uusia mahdollisuuksia

Korkea rakentaminen on itse asiassa positiivinen kehitysmahdollisuus koko rakennusalalle. Rakennuspaikat ovat entistä useammin keskellä asutusta ja samalla logistisesti ja rakennusteknisesti haastavia. Tämä vaatii hankkeen toteuttajilta toisenlaisia toimintatapoja kuin perinteinen taajaman laidalle kaavoitettu uusi asuinkortteli.

Onnistunut lopputulos edellyttää tarkkaa etukäteissuunnittelua, liikenne-, ympäristö- ja asukashaittojen minimointia, tarkkaa aikataulutusta ja rakennushankkeen kaikkien eri osapuolten saumatonta yhteispeliä. Laatuun on suorastaan pakko panostaa, sillä korkeat kohteet ovat paitsi kulmakuntansa maamerkkejä ja myös rakentajiensa referenssejä. Lisäksi virheiden korjaaminen on korkeissa kohteissa työläämpää ja kalliimpaa.

Mallintaminen ja alliansseista tutut yhteistyömuodot ovat hyvää vauhtia nousemassa laadukkaan ja tehokkaan rakentamisen peruskiviksi. Niillä vältetään turhaa työtä, pienennetään materiaalihukkaa, parannetaan tiedonkulkua ja tehostetaan koko rakennusprosessia.

Esivalmistusta ja asiakaslähtöisyyttä

Yksi tärkeä tuottavuusaskel on myös esivalmistusasteen nostaminen, joka helpottaa ja nopeuttaa etenkin tornitalotyömaiden arkea. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi elementtitehtaalla jo valmiiksi asennettuja ikkunoita, elementeissä valmiina olevia LVIS-komponentteja tai vielä jalostetumpia valmismoduuleita. Ne nopeuttavat rakentamista ja lopputuloksen laatua, kun hankalat ja sääherkät työvaiheet voidaan tehdä sisätiloissa.

Rakentamisessa kokonaisuus on aina osiensa summa. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää, mutta samalla pitää ajatella sitä, kuinka omalla tekemisellä voitaisiin parantaa koko rakennusprosessia ja loppuasiakkaan käyttökokemusta ja tyytyväisyyttä.

Rakentamisessa on nyt vauhtia, mutta kehitystoiminta ei saa jäädä kiireen jalkoihin.

(Teksti julkaistu aikaisemmin Rakennuslehden Näkökulma -palstalla 9.9.2016)

Hannu Tuukkala
Toimitusjohtaja, Parma Oy

Hannu on motivoitunut rakentamisen prosessin laaja-alainen kehittäjä. Hän uskoo vahvasti rohkeaan alan uudistamiseen nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen. Hannu rentoutuu luonnossa. Ota yhteyttä

Lue myös nämä

Blogit aiheittain

PARMAsome

  • Seuraa meitä: