Paikallisesti ja asiakasta ajatellen

Paikallisesti ja asiakasta ajatellen

Parman emoyhtiö, betonielementtirakentamisen Euroopan markkinajohtaja Consolis on saanut valmiiksi uuden strategiansa. Yhtiö keskittyy nyt entistä selkeämmin talonrakentamiseen ja on luopunut mm. rataliiketoiminnastaan.

Liiketoiminnan keskittäminen rakennusten tuotantoon tekee Consoliksesta toimialansa avainpelaajan, joka hakee Euroopan lisäksi entistä vahvempaa jalansijaa myös kehittyviltä markkinoilta. Meille parmalaisille Consolis tarjoaa kilpailijoita leveämmät hartiat – olemme osa yritystä, joka toimii 17 eri maassa ja työllistää yli 10 000 työntekijää.

Parman omassa filosofiassa on jo vuosien ajan korostunut rohkeus ja konkretia. Samoja elementtejä on myös Consoliksen tulevaisuuden linjauksissa, joissa tukijalkoja ovat vahvat paikalliset asiakassuhteet, hyvä johtaminen ja prosessiosaaminen, osaavat tiimit sekä määrätietoinen panostus ympäristöasioihin.

Asiakas on aina etusijalla

Menestyksen ja kasvun pohjana on aina positiivinen asiakaskokemus. Entistä tiiviimpi yhteistyö avainasiakkaiden kanssa tuottaa molemmille lisäarvoa ja hyödyntää samalla koko rakentamisen arvoketjua. Kun kuuntelemme asiakasta, kerromme rohkeasti omista ideoista ja vakioimme yhdessä, vältymme myös ikäviltä yllätyksiltä. Tätä asiakastyön tiedolla johtamista tukevat jatkuvasti keräämämme projektikohtainen asiakaspalaute ja asiakastyytyväisyyden NPS-lukumittari.

Tärkeitä laatupalikoita ovat myös muutostenhallinta, automaattinen tiedonsiirto ja tietomallinnus. Huolellisten ja korkealuokkaisten suunnitelmien myötä voimme tarjota laadukkaasti ja luotettavasti toimitettuja, kerralla valmiita ratkaisuja asiakkaillemme. Ne luovat myös tehtaillemme entistä paremmat edellytykset parantaa omaa tehokkuuttaan.

Jatkuvan parantamisen periaate ohjaa muutoinkin toimintaamme. Consoliksen Lean-malli ”CODE” on käytössä erikoistuneilla tehtaillamme ja myös ketjun muissa toiminnoissa. Leanin myötä asiakas tietää, miten Parman standardiprosessi toimii. Samalla voi varmistua, ettei prosesseissa ole turhaa joutokäyntiä ja hukkaa.

Parma on alansa paras – myös työnantajana

Työssään viihtyvä ja työstään motivoitunut henkilöstö tekee tunnetusti laadukasta jälkeä ja hyvää tulosta. Meillä Parmassa tekemisen meininki tarkoittaa sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Parmalaiset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja he saavat suorituksistaan myös jatkuvaa palautetta. Asiakkaalle tämä näkyy oikea-aikaisina ja laadukkaina toimituksina sekä hallittuna muutosten hallintana.

Uudessa strategiassamme panostetaan vahvasti myös hyvään johtamiseen. Parman johto ei istu omissa huoneissaan, vaan jalkautuu aktiivisesti kentälle ja varmistaa näin omalta osaltaan erinomaisen asiakaskokemuksen.

Pamassa on tehty jo pitkään määrätietoista ja sitoutunutta työtä työturvallisuuden saralla. Meillä puututaan havaittuihin epäkohtiin ja huolehditaan aidosti henkilöstön työturvallisuudesta.

Analysoimme eri työvaiheita ja turvallisuustietoja jatkuvasti, jotta löydämme entistä turvallisempia työtapoja ja ratkaisuja. Tämä mahdollistaa entistä vastuullisemman toiminnan myös asiakkaiden työmailla.

Hiilettömämpi huominen on iso mahdollisuus

Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka koskettaa meitä jokaista. Merkittävä osa hiilidioksidipäästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennusten käytöstä. Siksi tunnemme tässä kohtaa vastuumme: aiomme olla toimialamme ylivoimainen ykkönen ympäristöasioissa.

Aidosti vähähiilisten tuotteiden määrää kasvatetaan jatkuvasti, mikä auttaa asiakkaitamme heidän omien päästöjen leikkaustavoitteidensa saavuttamisessa. Vähähiilinen tuotevalikoimamme laajenee jatkuvasti ja rakennusten rungon päästövaikutuksia voidaan leikata raskaalla kädellä vihreämmäksi jo tänään. Päästöjemme aito mittaaminen ja raportointi kertovat lahjomattomasti onnistumisemme tässä ilmastosavotassa.

Me emme myöskään harrasta ympäristöasioissa kompensaatio- ja silmänkääntötemppuja, sillä kyse on ihan oikeasta päästöjen vähentämisestä sekä asenne- ja toimintatapamuutoksesta. Parmalaiset voivatkin olla työstään ylpeitä, sillä he tekevät joka päivä aitoja ympäristötekoja. Hyvin rakennettua hyvinvointia planeettamme hyväksi.

Timo Tyynelä
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Parma Oy

Timo vastaa Parman liiketoiminnan kehittämisestä. Tiiminsä kanssa hän virittää tekemistämme päivä päivältä paremmaksi. Vapaa-ajalla Timon voi bongata ladulta tai rullaluistimilta. Ota yhteyttä