Jokainen päivä on siivouspäivä

Jokainen päivä on siivouspäivä

Työpaikan siisteys ei ole vain viihtyvyysseikka. Sillä vaikutetaan työturvallisuuteen – ja sen myötä työntekijöiden terveyteen sekä tehtaan tuottavuuteen. Parma toteuttaa omaa siisteyskulttuuriaan Lean-mallin mukaisesti. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa tuotantolaitosten siisteyttä ylläpidetään koko työvuoron ajan – ei vain sen päätteeksi. Toiminta on tuloksellista: tapaturmataajuus on pudonnut alkuvuoden aikana alle viiteen, kun se vuonna 2013 oli vielä 34 (kpl miljoonaa työtuntia kohden).

Turvallisuutta siivoamalla

Lean-ajattelutavan mukaisesti turvallisuutta ja siisteyttä ylläpidetään koko työvuoron ajan. Työkaluna käytetään 5S-mallia. Alun perin japanin kielen s-alkuisista sanoista muodostuvan mallin osat suomeksi ovat: lajittele, järjestä, puhdista, vakioi, ylläpidä. Kun Lean-prosessimallin käyttö aloitettiin Parmassa, jalostettiin 5S-mallista betonielementtejä valmistavan yrityksen käyttöön sopivampi 6S-malli, jossa kuudes S kuvaa työturvallisuutta.

Kaikelle on paikkansa

Käytännössä siisteyden ylläpito näkyy valoisampana ja turvallisempana työympäristönä. Kaikki alkaa järjestyksestä. Jokaiselle työvälineelle ja tarvikkeelle merkitään oma paikka. Lisäksi tavarat koodataan värein sen mukaan, tarvitaanko niitä päivittäin, toisinaan tai harvoin, ja järjestetään sen mukaisesti. Rikkinäiset ja tarpeettomat työkalut viedään pois. Materiaaleille määritellään oma paikka sekä varataan väliastiat, joista ne voidaan viedä varsinaisiin jäteastioihin. Siisteyden ylläpitämisen on oltava mahdollisimman vaivatonta ja työntekijöiden yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneita. Auditoinnit ja valvonta takaavat menetelmän jatkuvuuden.

Tuloksia ja tulevaisuusvisioita

Lean-prosessi näkyy kaikilla Parman tehtailla paitsi viihtyisämpänä työympäristönä myös työturvallisuustilastoissa. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 turvallisuushavainnot ovat kolminkertaistuneet ja tapaturmataajuus lähestyy tavoiteltua nollatasoa.

Siisteys luo työturvallisuutta myös tulevaisuudessa. Keskeisten tapaturmavaarojen havaitseminen on yhteinen asia ja Parma edistääkin järjestelmällisesti omaa malliaan yhdessä työntekijöiden kanssa. Tähän mennessä on saatu merkittäviä tuloksia – tulevaisuudessa niitä halutaan vieläkin paremmiksi.

Jani Ruuth
LEAN-päällikkö, Parma Oy

Jani on Parman prosessien kehittämisen moottori. Hän toimii yhtiön tukihenkilönä jatkuvan parantamisen hankkeessa niin tuotannossa kuin muissakin toiminnoissa. Janin rentoutuessa kitara soi. Ota yhteyttä