Hyvin ennakoitu on puoliksi tehty

Hyvin ennakoitu on puoliksi tehty

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on meille kaikille tuttu sanonta, jonka perään rakennusalallakin on vahvasti kuulutettu. Panostukset mallintavaan suunnitteluun ovatkin parantaneet suunnittelun tasoa ja vähentäneet suunnitteluvirheitä. Sen sijaan materiaalinvalmistajien tuotannon ja rakennusliikkeiden työmaaprosessin ennakoivaan työsuunnitteluun ja tilannekuvan hallintaan ei ole vielä löytynyt koko ketjun kattavaa ratkaisua. Rakentamisen häiriöiden välttämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi digitaalinen tilannekuvan hallinta onkin noussut tämän päivän yhdeksi kärkiteemaksi. Uusi teknologia ja mobiilityökalut antavat tähän nyt aidosti varteenotettavan mahdollisuuden.

Me Parmalla olemme tehneet reaaliaikaisen tilannekäsityksen luomiseksi työtä jo pitkään. Tämän vuosituhannen alusta alkaen työmaat ovat voineet tarkistaa Parman projektikeskuksesta (Consolis Project Portal) elementtiemme tilan reaaliajassa. Tarvitsemme kuitenkin kattavampia nykyteknologiaan perustuvia ratkaisuja, jotta kaikki rakennusprojektin osapuolet voivat tuottaa ajantasaista tietoa yhteiseen käyttöön ja hyödyntää sitä.

Mobiiliratkaisut avain nopeaan tiedonsiirtoon

Tabletit ovat tulleet elementtitehtailla muotinlaidalle jäädäkseen. Jo nyt olemme pilotoineet suunnitelmien ja datan käsittelyä tuotannossa älylaitteiden avulla. Tavoitteenamme on tuottaa digitaalinen ja yhdenmukainen tilannekuva eri työvaiheista siten, että päivitys tehdään työntekijöiden toimesta työpisteellä työn edistymisen mukaan.

Ajantasaisen tiedon ylläpito vaatii muutosta työtavoissa ja asenteissa. Jonkun täytyy edelleen tuottaa tieto yhteiseen käyttöön digitaaliselle alustalle sen sijaan, että tilannekuva muodostetaan työnjohdon seurannan avulla tai erillisissä palavereissa. Teknologian kehittymisen myötä tilannekuvan seurantaa voidaan tulevaisuudessa myös automatisoida esimerkiksi sensoreita käyttämällä.

Edistystä mobiiliaskel kerrallaan

Hyvä käytännön esimerkki kehitystyöstä on Consolis Mobile Tool –työkalu (CMT). Sillä tarkoitetaan useilla Consolis Parman tehtailla käyttöönotettua sovellusta, jonka avulla toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan mm. avata suunnitelmat, elementtitiedot ja materiaaliluettelot. Myös varastologistiikka ja laadunvalvonta ovat hyviä esimerkkejä työkalun käytöstä. Kaikki data kulkee työntekijän ”taskussa” mobiililaitteella.

Viemme kehitystä eteenpäin ja tuomme lähiaikoina markkinoille älylaitteisiin ladattavan CMT light -asiakassovelluksen. Tarkoituksena on ensivaiheessa siirtää työmaalla havaitut laatupoikkeamat reaaliaikaisesti tuotantolinjalle. Jatkossa myös kuormien vastaanotto ja sähköiset kuormakirjat voidaan käsitellä älylaitteella.

Yhteistyöllä onnistumme

Kattavan tilannekuvan hallinnan osalta olemme vasta kehitysportaiden ensimmäisillä rappusilla. Ensi askeleet otettiin rakennushankkeen työnkulun digitalisointiin tähtäävässä DiCtion -hankkeessa, jossa olimme mukana alusta alkaen. Potentiaali on kuitenkin huikea etenkin aikataulujen hallinnan ja sujuvien prosessien osalta. Haasteina ovat datan standardisointi ja linkitys eri toimijoiden ja eri sovellusten välillä.

Tulevaisuudessa lisääntyvä vakioidun datan määrä mahdollistaa myös erilaiset tekoälysovellukset ja automaation kehittämisen. Nyt tulee kaikkien rakentamisen osapuolten yhteistyössä keskittyä olemassa olevan tiedon vakiointiin, jakamiseen ja tällä tiedolla johtamiseen. Unohtaa ei myöskään sovi tuotevakiointia ja valmistajan roolia tuotesuunnittelussa kestävän ja turvallisen rakentamisen varmistamiseksi.

Juha Rämö
Teknologiajohtaja, Parma Oy

Juha vastaa Parman teknologiakehityksestä ja vastuullisuudesta. Hän toimii #BuildingLife-lähettiläänä toimialan päästöjen vähentämiseksi. Kun Juhaa ei tavoita, hän puuhailee mökillä. Ota yhteyttä