Digillä tuottavuutta rakentamiseen

Digillä tuottavuutta rakentamiseen

Rakentamisen hidas tuottavuuskehitys on yleisesti tiedostettu toimialan tunnuspiirre. Tarpeettomat odotukset, siirrot ja häiriöt vievät leijonan osan työajasta eikä seuraaviin työvaiheisiin päästä sujuvasti. Tilannetiedon puuttuessa työntekijöiden aika kuluu työmaalla mm. ”venttoihin”, materiaalien ylimääräisiin siirtoihin ja työkalujen etsimiseen.

Esivalmistusasteen nostamisesta koituvat hyödyt tuottavuudelle ovat kiistattomat. Pitkälle esivalmistettujen tuotteiden kehittämisen lisäksi Parma on panostanut vahvasti digiratkaisuihin. Tästä on esimerkkinä vahvat satsaukset omaan suunnitteluun ja tietomallien hyödyntämiseen.

Olemme myös mukana Aalto-yliopiston johtamassa tutkimus- ja kehitysprojekti DiCtionissa. Projektin tavoitteena on parantaa rakentamisen tuottavuutta digitalisoimalla työnkulkua koko rakennusprosessissa.

Tutkimushankkeessa kehitetään ja testataan käytännössä erilaisia malleja, prosesseja ja tekniikkaa, joilla työmaan tuottavuutta ja toimitusketjun hallintaa voidaan parantaa. Tavoitteena on löytää ratkaisu reaaliaikaiselle tiedonhallinnalle niin, että jokaisella projektin osapuolella ja työntekijöillä on täsmällinen tieto jo suoritetuista, meneillään olevista ja tulevista työvaiheista.

Huomenna rakennamme tuottavammin kuin tänään!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä