Valmisosarakentaminen lisää koronaturvallisuutta työmailla

Valmisosarakentaminen lisää koronaturvallisuutta työmailla

Rakentaminen on Suomessa toistaiseksi selvinnyt koronaviruspandemiasta pienemmin kolhuin kuin alkuvuoden pahimmissa skenaarioissa povattiin. Tehtaat ja työmaat ovat pyörineet kesäkauden ajan vallitsevat olosuhteet huomioiden vähäisin häiriöin. Asuinrakennushankkeita on aloitettu jopa selvästi kevään synkimpiä ennusteita enemmän, vaikka suunta onkin ollut huippuvuosista selvästi alaspäin.

Rakennusteollisuus RT:n viikko sitten julkaiseman tuoreen koronakyselyn tulosten perusteella suurimpina uhkina nähdään nyt hankkeiden siirtymiset, julkisen kysynnän ja sijoittajakysynnän heikentyminen sekä hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuminen. Tämä näkyy myös kesän aikana julkaistuissa rakentamisen suhdanne-ennusteissa, jotka eivät lupaa uudisrakentamiseen kasvua tulevalle vuodelle.

Valtiovallan, yritysten ja kansalaisten toimien ansiosta myös Suomen talous on selvinnyt toistaiseksi koronaviruksen aiheuttamilta vahingoilta monia Euroopan valtioita paremmin. Maailmantalouden maininkeihin ja niiden Suomen rannoille tuomiin aaltoihin emme voi vaikuttaa, mutta häiriötöntä rakennustuotantoa voimme edelleen Suomessa tukea huomioimalla koronaturvallisuuden tehtailla ja työmailla.

Tärkeimmät tekijät viruksen leviämisen estämiseksi ovat kontaktien välttäminen ja hygienia. Viruksen toisen aallon nostaessa päätään näitä varotoimia on syytä jatkaa säntillisesti. Myös valmisosien käytöllä voidaan vähentää työmailla tarvittavan työn ja kontaktien määrää. Tehtailla viruksen leviämistä estäviä toimia pystytään toteuttamaan tehokkaasti mm. osastoimalla työalueita ja kulkureittejä. Yhteistyöllä ja suomalaisella sisulla tästä selvitään.

Suomi elpyy jälleenrakentamalla!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä

Lue myös nämä

Blogit aiheittain

PARMAsome

  • Seuraa meitä: