Consolis Parman turvallisuuskampanjassa palkitaan parhaat ja jaetaan tietoa

Consolis Parman turvallisuuskampanjassa palkitaan parhaat ja jaetaan tietoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Olemme myös sitoutuneet rakennusteollisuuden yhteiseen Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen, ja tapaturmat ovatkin laskeneet yhtiössä murto-osaan lähtötilanteesta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä, jotta nolla tapaturmaa -kulttuurin saavuttaminen muuttuu tavoitteesta jokaisen yhtiön työntekijän todellisuudeksi ja muutos toimialalla tapahtuu.

Meillä on tunnistettu kolme turvallisen käyttäytymisen pääteemaa: pysyn poissa vaara-alueilta, varmistan kulkureittien turvallisuuden ja käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa. Nämä ovat asioita, joihin jokainen työntekijämme voi vaikuttaa omalla käytöksellään.

Joka vuosi valitsemme jonkin kärkiteeman turvallisuustyön keskiöön, ja tänä vuonna se on ollut turvallisuushavaintojen tärkeyden korostaminen Parman tehtailla. Työntekijöidemme ilmoittamien turvallisuushavaintojen määrä on kääntynyt laskuun viime aikoina, emmekä usko sen johtuvan pelkästään parantuneesta työturvallisuudesta, vaan myös siitä, että ihminen tottuu ja ”ainahan se on ollut näin” -ajattelu valtaa mielen.

Tänä vuonna palkitsemmekin kuukausittain parhaan turvallisuushavainnon tekijän lahjakortilla. Työntekijät voivat ilmoittaa turvallisuushavainnoista joko itse suoraan järjestelmään, tai pyytää esimiestä tai työsuojeluvaltuutettua tekemään sen. Moni ei ajattele, että esimerkiksi lattialla oleva roska tai työkoneen terävä kulma ovat työturvallisuusriskejä – näinkin arkisilla asioilla on merkitystä.

Esimerkkinä palkitusta turvallisuushavainnoista käy seuraava eräältä tehtaaltamme:

”Kunnossapitotyöntekijä korjasi hakaskoneen portaita ja huoltotasoa. Työ oli jäänyt kesken. Irti leikatut porrasaskelmat oli jätetty paikoilleen. Joku olisi voinut astua portaille, vaikka ne olivat irti. -> Siirretty portaat syrjään. Käydään tapahtuma kunnossapidon kanssa läpi. Merkattava/rajattava selkeästi, jos jossain korjaus käynnissä tai kesken.”

Havainnon tekijä oli näin vastuullisesti tehnyt heti korjaavan toimenpiteen siirtäen portaat syrjään ja sen jälkeen ilmoittanut asiasta.

Ja suurin hyöty näistä havainnoista saadaan, kun ne jaetaan. Kaikissa Parman tehtaissa ja toimipisteissä käydään oman alueen turvallisuushavainnot läpi päivittäin. Lisäksi kerran kuukaudessa turvavarteissa esitellään palkittu havainto sekä käydään kootusti läpi koko Parman turvallisuushavainnot esimerkkien kera. Näin kaikki Parman tehtaat hyötyvät toistensa turvallisuushavainnoista, eivätkä havainnot jää vain paikalliselle tasolle. Samalla voidaan tunnistaa eri paikoissa toistuvia samoja havaintoja ja ottaa tällaiset yhteiset kehityskohteet parannuksen kohteeksi.

Työturvallisuutta voidaan pitkäjänteisesti parantaa vain siten, että kaikkien oma ajattelun ja tarkkailun tapa tukee aktiivista turvallisuustyötä – turvallisuushavainnoista ilmoitetaan ja jos ne voi itse korjata, niin myös tehdään.

Työturvallisuuden parantaminen on meidän jokaisen vastuulla.

 

Katja Salmi
Turvallisuuspäällikkö, Consolis Parma

Katja on Parman turvallisuuspäällikkö. Hän ohjaa ja valmentaa parmalaisia turvallisiin työtapoihin jatkuvan parantamisen periaatteella. Vapaalla Katjan löytää kirjan parista. Ota yhteyttä