Uusiutuminen pitää rakentamisen pyörät pyörimässä

Uusiutuminen pitää rakentamisen pyörät pyörimässä

Kehitystoimintaamme ohjaavat tänään voimakkaasti maailmanlaajuiset megatrendit. Digitalisaatio on muuttanut työtapojamme koronaviruspandemian aikana nopeammin kuin koskaan ja ilmastonmuutos on päivittäin esiin nouseva puheenaihe. Rakentamisen ja rakennusten käytön ilmastovaikutusten pienentämiseksi kestävä kehitys onkin kehitystoimintamme punainen, vai pitäisikö sanoa ”vihreä lanka” tänään.

Me laskemme tuotteen tai palvelun uudeksi kolmena ensimmäisenä vuotena, kun se on markkinoilla. Uutuuden pilotointiin saattaa kulua usein jopa puolitoista vuotta, joten todellisuudessa kolmen vuoden raja on jopa haastava. Tämä oma sisäinen raamimme asettaa kovan vaatimuksen Consolis Parman innovaatiotoiminnalle ja uusien ratkaisujen kehittämiselle.

Viime vuosina olemmekin panostaneet voimakkaasti omaan suunnitteluun ja kehitykseen, erityisesti tietomallinnuksen (BIM) kattavaan hyödyntämiseen. Kaikki edellä mainittu tähtää siihen, että tuotannostamme kasvava osuus olisi oman suunnittelumme käsialaa. Haluamme olla toimialan kehityksen kärjessä kilpailutilanteen jatkuvasti kiristyessä. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen lisäksi jatkuvan parantamisen hankkeemme hiovat prosessejamme ja toimintatapojamme yhä sujuvammiksi ja tehokkaammiksi.

Oman suunnittelun osuus tuotannostamme on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Myös uusien tuotteiden osuus liikevaihdostamme on kasvanut joka vuosi tällä jaksolla. Konsernitasoinen uusiutumistavoitteemme on 8 prosenttia liikevaihdosta, mikä on mahdollista ylittää ensi vuoden kuluessa. Merkittävä osuus liikevaihdostamme muodostuu tällä vuosituhannella markkinoille tuoduista tuotteista ja palveluista. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lähtee aina asiakkaan tarpeista. Yhteisenä tavoitteena on tehostaa rakentamista työmaalla sekä parantaa laatua ja työturvallisuutta.

Kestävän kehityksen osalta tulevina vuosina on tiedossa lisääntyvää sääntelyä esimerkiksi uudisrakentamisen päästöihin liittyen. Tämä haastaa meidät ja alan toimijat yhteistyössä kehittämään tuotteita ja ratkaisuja, joilla rakennusvaiheen ilmastovaikutuksia voidaan pienentää kestävän rakentamisen periaatteista ja laadusta tinkimättä. Rakentamisen vähähiilisyys korostuu lisääntyvissä määrin asiakkaidemme tarpeissa ja vaatimuksissa.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on yhtiötasolla vähentää hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain. Tulemme jo lähiaikoina tuomaan markkinoille vähähiilisempiä betonituotteita, joilla varmistamme betonielementtirakentamisen kilpailukyvyn myös ympäristötavoitteiden asettamien vaatimusten puitteissa. Yhtenä esimerkkinä jo tehdystä ympäristötyöstämme olemme ensimmäisenä toimialalla lanseeranneet betonielementtien ympäristöselosteet, sillä vain verifioituun faktaan perustuen voimme osoittaa täyttävämme tavoitteemme ja asiakkaidemme toiveet myös tällä saralla.

Vanhaa sanontaa mukaillen voisi siis sanoa, että uudistuva kivi ei sammaloidu.

Juha Rämö
Teknologiajohtaja, Parma Oy

Juha vastaa Parman teknologiakehityksestä ja vastuullisuudesta. Hän toimii #BuildingLife-lähettiläänä toimialan päästöjen vähentämiseksi. Kun Juhaa ei tavoita, hän puuhailee mökillä. Ota yhteyttä

Lue myös nämä

Blogit aiheittain

PARMAsome

  • Seuraa meitä: