Kolme varmaa vinkkiä tietomallien hyödyntämiseen

Kolme varmaa vinkkiä tietomallien hyödyntämiseen

Varovaisenkin arvion mukaan betonielementtirungoista mallinnetaan suunnitteluvaiheessa jo yli puolet. Merkittävimmät kohteet mallinnetaan aina, ja monien rakennusliikkeiden kaikki kohteet ovat mallinnettuja. Suuremmassa mittakaavassa mallien hyödyntäminen on kuitenkin vielä käytännössä suunnittelijoiden ja valveutuneimpien toimijoiden käsissä. Vaikka mallinnuksen vaatimat toimintamallit, työkalut ja tiedonsiirto vaativat vielä kehittämistä, on tuloksiakin prosessien läpinäkyvyydessä ja tehostumisessa jo nähtävissä. Yhdestä asiasta kaikki ovat samaa mieltä: mallinnuksen potentiaali on huikea.

Suuntana 50 5 18

Consoliksessa ja Parmassa on lanseerattu projekti ”50 5 18”.  Sen tavoitteena on, että 50 % kohteista toteutetaan 5D-mallinnettuina vuoteen 2018 mennessä. Tarkoituksena on käsitellä status- ja aikataulutietojen lisäksi myös kustannus- ja hintatietoa mallien kautta. Parman kaikki omat suunnittelijat mallintavat jo kaikki kohteensa, asentajat hyödyntävät malleja työmaalla ja tuotannossakin malleja käytetään aputyökaluna – joiltain osin ollaan jo 5D-mallintamisessakin. Laaja-alainen arkirutiinien siirtäminen mallipohjaiseksi koko prosessissa on käytännössä seuraava suuri hyppäys, jota Parma on jo ottamassa.

Yhteistyö vaatii yhteyttä

Mallinnuksen laajemman hyödyntämisen osalta on huomattu, että nykyiset ERPit vaativat rinnalleen mallipohjaiset käyttöliittymät ja yritysten välinen yhteistyö toimivat pilvipalvelut. Parman projektikeskuksen seuraavassa päivityksessä julkaistaankin myös ulkoisille kumppaneille käyttöliittymä, josta elementtien valmistustilannetta voi seurata 3D-näkymästä. Jatkossa työkalu mahdollistaa myös asiakkaan tekemän aikatauluttamisen ja kuormatilaukset. Tiedon voi ladata sisään myös työmaan oman mallin kautta.

Aina ajan tasalla

Mallitiedon on oltava ajantasaista, mikä  edellyttää reaaliaikaista tiedon päivittymistä pilvipalvelujen kautta. Palvelut tuntuvat toimivan varsin sähäkästi, olemme siirtäneetkin jo turvallisuushavaintojen ja tehtaiden laatudokumentaation hallinnan mobiililaitteiden kautta pilveen. Sieltä ne voivat olla jatkossa ladattavissa esimerkiksi rakennuksen elinkaarimalleihin. Alan yhteisiä palveluja ja sovelluksia kehitetään hankkeessa DRUMBEAT.

Ne kolme vinkkiä

Yksi: Mallinnuksia voidaan hyödyntää kaupanteossa. Ennen toimivat urakkalaskentasarjat ja paperikuvilla valetut elementit – nyt mallinnus edesauttaa myyntiä.

Kaksi: Ota mallit myös valu-, asennus- ja kuormasuunnittelussa avuksi. Vanhaan aikaan käytettiin paperikaavioita ja luetteloita – nyt mallit ovat se oikea valinta.

Kolme: Pilotoi, testaa, kokeile. Yksi hallituksen kärkihankkeista on kokeilukulttuuriin kannustaminen. Kokeiluja voidaan tehdä myös teollisuuden ja rakentamisen alalla – mitenkäs muuten kuin mallinnuksia hyödyntäen.

Juha Rämö
Teknologiajohtaja, Parma Oy

Juha vastaa Parman teknologiakehityksestä ja vastuullisuudesta. Hän toimii #BuildingLife-lähettiläänä toimialan päästöjen vähentämiseksi. Kun Juhaa ei tavoita, hän puuhailee mökillä. Ota yhteyttä