Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria

Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria

Rakennuslehti nosti työturvallisuuden kärkiaiheeksi ja kertoi vappunumerossa Suomen nousseen työturvallisuuden mallimaaksi Euroopassa. Rakennusteollisuuden yritysten yhteistä Nolla tapaturmaa vuonna 2020 -päämäärää ei tulla saavuttamaan, mutta toimialan työturvallisuus on kymmenessä vuodessa parantunut huimasti.

Yleisimmin käytetty työturvallisuuden mittari on tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden. Tällä mittarilla työturvallisuus on parantunut selvästi, sillä 2000-luvun alussa tapaturmataajuus toimialalla lähenteli sataa kappaletta miljoonaa työtuntia kohden. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten osalta lukema painui viime vuonna alle 20:en. Consolis Parman tapaturmataajuus vuonna 2011 oli 46 ja viime vuonna se oli pudonnut 5:een.

Merkittävin tekijä Parman ja koko toimialan hyvän kehityksen takana on työturvallisuuskulttuurin muutos. Consolis-konsernissa tavoitteena on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Kulttuuri on ideologia, jossa työnantajan ja työntekijöiden intressit kohtaavat ja päämäärän eteen tehdään töitä yhteistyössä. Tämä näkyy osapuolten sitoutumisena ja asennemuutoksena. Niin omasta kuin kaverinkin terveydestä pidetään huolta.

Ja työ jatkuu. Consoliksessa on tunnistettu kolme turvallisen käyttäytymisen mallia, jotka on nostettu kärkiteemoiksi työturvallisuuden parantamisessa. Pysyn poissa vaara-alueilta -teema ohjaa välttämään vaaranpaikkoja esimerkiksi nostojen yhteydessä. Tämä teema sopii hyvin myös ajankohtaisiin poikkeusoloihin, joissa kontaktien välttäminen ja hygieniasta huolehtiminen korostuvat koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Toinen turvallisen käyttäytymisen malli on Käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa, joka korostaa toimivien ja säännöllisesti tarkistettavien työkalujen ja -koneiden merkitystä. Viimeinen käytösmalli Varmistan kulkureittien turvallisuuden -teema painottaa turvallisten kulkureittien käyttöä.

Turvallista työviikkoa – ollaan huomenna parempia kuin tänään!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä