Ilmavaivat kuriin yhteisvoimin

Ilmavaivat kuriin yhteisvoimin

Rakennusalaa ja mediaa ovat kuluvana vuonna kuohuttaneet Liikenneviraston tutkimuksissa siltarakenteista paljastuneet lujuusongelmat. Niiden taustalla näyttäisi hiljattain julkaistun, Aalto-yliopiston Robust Air –tutkimusraportin mukaan olevan lisäaineiden käytöstä johtuva valmisbetonin kohonnut ilmamäärä, joka heikentää betonin lujuus- ja laatuominaisuuksia.

Yhtään siltaa ei ole oletettua heikomman betonilaadun takia asetettu käyttökieltoon, mutta asia on saanut kosolti julkisuutta. Samalla alan toimijat ovat joutuneet perkaamaan omia tuotanto-, toimitus- ja raaka-aineketjujaan ongelman selvittämiseksi.

Vaikka Parma ei toimitakaan valmisbetonia, olemme läpivalaisseet oman betoninvalmistusprosessimme kertaalleen.  Samalla olemme kartoittaneet oman tuotantoketjumme kriittisiä kohteita entistä tarkemmin.

Kaikki lenkit kuntoon

Parman osalta tasalaatuisuus lähtee siitä, että valut tehdään aina stabiileissa tehdasolosuhteissa. Näin betonireseptejä ei tarvitse muokata erikseen esimerkiksi talvikelejä silmällä pitäen.

Myös lisäaineet on vakioitu: kaikilla tehtailla käytetään kattavasti samoja koestettuja lisäaineita. Lisäksi tuotantokalustomme on optimoitu valmistettavien tuotteiden mukaan, mikä sekin parantaa laatua ja vähentää virheitä. Esimerkiksi kelpaa vaikkapa Hyrylän tehdas ja sen uudella betoniasemalla käytettävä tehokas sekoitustekniikka.

Aalto yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että betonin sekoitusajalla on selvä yhteys betonin ilmapitoisuuteen. Betonielementtitehtaalla riittävät sekoitusajat eivät muodostu pullonkaulaksi. Suurempia valmisbetonieriä saatetaan sen sijaan joutua sekoittamaan hyvinkin nopealla aikataululla, jotta auto saadaan nopeasti kohti työmaata.

Elementtien valmistuksessa on hieman ylimääräistäkin varmuutta, sillä käytämme ”rikkaita” betonireseptejä, jotta tarvittava lujuus saavutetaan riittävän nopeasti. Näin varmistetaan sujuva prosessi ja tehokas muottikierto.

Viimeinen, mutta tärkeä lenkki ovat kuljetukset. Elementtitehtailla betonimassa siirretään tehtaan sisällä kuljettimilla suoraan valukohteeseen. Näin pitkät kuljetusmatkat tai odotusajat eivät häiritse tuotantoa ja eivätkä anna mahdollisuutta ilmapitoisuuden kasvulle kuljetuksen aikana.

Kaikki mukaan laatutalkoisiin

Kuten edellä listatusta käy ilmi, olemme ottaneet haasteen tosissaan ja pyrimme parantamaan oman tekemisemme tasoa sen kaikilla portailla. Näin haluamme omalta osaltamme varmistaa, että toimittamamme betoni täyttää kaikki asiakkaan sille asettamat kriteerit.

Ketju on kuitenkin täsmälleen yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja mekin toimimme osana monipolvista toimitusketjua. Siksi myös laatuhaasteeseen on tartuttava syyttelyn sijaan yksissä tuumin ja koko toimialan voimin.

Krister Harju
Laatupäällikkö, Parma Oy

Krister vastaa Parman laadusta, jota hän kehittää tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Vapaa-ajallaan Krister kuntoilee ja kurvailee. Ota yhteyttä