PARMAinfo 6/2023: Miten olisi vähähiiliset julkisivuelementit ilman lisäkustannuksia?

PARMAinfo 6/2023: Miten olisi vähähiiliset julkisivuelementit ilman lisäkustannuksia?

Pääkirjoitus: Maailman ympäristöpäivä on joka päivä

YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi jo yli viisikymmentä vuotta sitten vuonna 1972. Siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun ympäristön merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, jotta tulevatkin sukupolvet voisivat nauttia siitä meidän laillamme. Nyt teemapäivä on planeetallemme tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamisessa rakentamisella on merkittävä rooli, sillä rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat noin kolmanneksen valtakuntamme kasvihuonekaasupäästöistä.
Maapallon luonnonvaroista noin puolet käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Rakennustuotteissa käytettävien raaka-aineiden kulutus vaikuttaa merkittävästi sekä luontoon että ilmastoon.

Energiantuotannon päästöt vähentyvät Suomessa vauhdilla uusiutuvan energian lisääntymisen myötä. Rakennetun ympäristön päästöjen osalta tämä vihreä energiasiirtymä tarkoittaa sitä, että rakennuksen elinkaaren aikaisten päästöjen painopiste siirtyy rakennusten käytöstä varsinaiseen rakentamiseen. Rakentamisvaiheen päästöistä suurin osa aiheutuu rakentamisessa käytetyistä materiaaleista.

Jo nyt on nähtävillä merkkejä siitä, että hiilineutraaliustavoitteesta kiinni pitäminen voi tuoda megaluokan investointeja Suomeen ja valtavan määrän työtä rakentajille. On aika toimia, sillä ilmastoratkaisun avaimet ovat käsissämme. Tehkäämme jo tänään enemmän kuin uusi (rakentamis)laki tulevaisuudessa vaatii.

Tehdään jokaisesta päivästä ympäristöpäivä työmailla!

 

Saumatonta säästöä

PARMArappausblock on Consolis Parman ja Lammin Betonin kehitysyhteistyönä syntynyt uusi saumaton betonijulkisivuratkaisu. Tarjoamme nyt vuonna 2023 käynnistyviin hankkeisiin PARMArappausblock -julkisivut vähähiilisinä ilman lisäveloitusta. Toimi heti!

Lue lisää

Anna on uusi turvallisuuspäällikkömme

Turvallisuus on Consolis Parmalla ja koko Consolis-konsernissa kaiken toiminnan peruskivi. Parman uudeksi turvallisuuspäälliköksi on nimitetty Anna Laksio. Anna liittyy joukkoomme UPM Communications Paper Oy:lta ja aloittaa tehtävässä 12.6.2023.

Lue lisää

Ympäristöselosteet kuorilaatoille

Nyt myös Parman normaaleille sekä vähähiilisille kuorilaatoille on laadittu ympäristöselosteet. Rakentamisessa käytettävistä materiaaleista laadittuja ympäristöselosteita käytetään ilmastoselvityslaskelmissa rakennuksen päästöjen todentamiseksi.

Lue lisää