Nyt myös Parman vähähiilisille kuorilaatoille ympäristöseloste

Nyt myös Parman vähähiilisille kuorilaatoille ympäristöseloste

PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelman mukaisesti Consolis Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön päästöt vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä päästöjen vähentämiseksi on vähähiilisten betonielementtien käytön lisääntyminen. Nyt myös Parman vähähiilisille kuorilaatoille on laadittu ympäristöseloste (EPD) tulevaa rakentamislakimuutosta silmällä pitäen.

Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain 1.3.2023 ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Rakentamisessa käytettävistä materiaaleista laadittuja ympäristöselosteita käytetään ilmastoselvityslaskelmissa rakennuksen päästöjen todentamiseksi.

Parman vähähiilisistä tuotteista on laadittu julkisesti saatavilla olevat ympäristöselosteet. Vähähiilisten kuorilaattojen osalta päästöt ovat 35 prosenttia yhtiön vakiotuotetta pienemmät.

”Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta tulee uuden rakentamislain myötä olemaan osa normaalia suunnitteluprosessia ja rakentamislupaprosessia. Tämän takia tarvitaan menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida. Yhteismitallinen tapa tuotteiden ympäristövaikutusten osoittamiseksi on ympäristöseloste”, selventää Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Nämä ulkopuolisen tahon verifioimat ympäristöselosteet osoittavat Parman vähähiilisistä tuotteista laatimamme päästölaskelmat oikeiksi. Mikäli yrityksellä ei ole tuotteistaan ympäristöselosteita, käytetään laskennassa kansallisesta päästötietokannasta saatavilla olevia konservatiivisia päästöarvoja rakentamislupaa haettaessa”, Rämö jatkaa.

Parman vähähiilisten kuorilaattojen ympäristöselosteet löytyvät Parman verkkosivuilta täältä. PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvan vähähiilisemmän vaihtoehdon rinnalla myös vakiotuotteelle löytyy ympäristöseloste samasta osoitteesta.

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com