Projektinhallinta pitää hommat hanskassa

Projektinhallinta pitää hommat hanskassa

Parma yhtenäistää ja sujuvoittaa projektinhallintaansa yhdessä koko Consolis-konsernin kanssa. Samalla meiltä tilattu kokonaisuus matkaa suunnittelusta tuotantoon ja työmaalle entistä sujuvammin ja laadukkaammin.

Kutsumme uutta projektinhallintajärjestelmää nimellä CODE PM10-1.  Koko Consolista koskevan yhtenäisen mallin yksiselitteisenä tavoitteena on parantaa projektienhallinnan laatua, sujuvoittaa siihen liittyviä prosesseja sekä parantaa kommunikaatiota ja oman toiminnan kustannustehokkuutta.

Asiakkaalle tämä tarkoittaa entistä parempaa ja laadukkaampaa palvelua, jossa suunnittelu-, tuotanto- ja toimitusketjuun ei jää avoimia lenkkejä, tietokatkoksia ja vastuiden osalta harmaita alueita. Tavoitteena on, että kokonaisuus pysyy yksissä ja samoissa näpeissä alusta loppuun.

Parhaat kokemukset käytäntöön

Aloitimme uuden mallin kehitystyön keväällä 2016. Projektien parannuskohteita seulottiin eri maissa työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluilla.

Joukosta poimittiin parhaat käytännöt, joita on sovellettu mm. tarjouslaskennassa, sopimuksissa, katselmuksissa, lisä- ja muutostöissä, suunnittelunohjauksessa ja valvonnassa sekä projektipalavereissa tilausten seurannassa ja ennusteissa.

Monille on tuttua, että projektin eri vaiheissa syntyy ajoittain tilanteita, joissa eri vaihtoehtojen valinta ja viestikapulanvaihto eivät sujukaan odotetusti. Syynä voivat olla esimerkiksi henkilövaihdokset tai osittain epäselvät vastuut. Projektin alkuvaiheeseen osuneilla viivästyksillä on kaiken lisäksi tapana kertautua matkan varrella.

Juuri siksi ketjun jokaisen lenkin saumaton yhteistyö ja nopea tiedonkulku ovat tärkeitä. Puutteelliset lähtötiedot viivästyttävät suunnittelua, mutta teettävät usein lisä- ja muutostöitä myös tuotantoportaassa, kuljetuksissa ja työmaalla.

Pahimmillaan ajaudutaan tilanteeseen, jossa sujuvan projektinhallinnan sijaan kiritään viiveitä kiinni ja sammutellaan tulipaloja.

Ennakoinnilla sujuvuutta

CODE PM10-1:ssä projektit on jaettu kahdeksaan vaiheeseen, joilla kaikilla on omat päätöspisteensä. Näillä ”väliasemilla” on kaikilla omat ennakkoon asetetut kriteerit, joiden pohjalta tehdään päätös projektin jatkamisesta.

Näiden päätöspisteiden avulla myyjät ja projektipäälliköt voivat ohjata projektia niin, etteivät mahdolliset virheet enää kertaudu seuraavissa vaiheissa. Yhtenäinen ja ajantasainen tieto palvelee myös projektin muita osapuolia.

Testiversio on ollut käytössä noin 30 eri projektissa pohjoismaissa. Meillä Parmassa sitä sovelletaan täysimääräisesti jo kaikissa isommissa projekteissa.

Tavoitteenamme on avoin ja yhteen hiileen puhaltava organisaatio, joka toimii ennakoivasti ja asiakaslähtöisesti sekä ymmärtää projektin kulun alusta loppuun. Samalla tietysti pidämme tiukasti kiinni sovituista aikatauluista, laadusta ja työturvallisuudesta.

Aki Loikkanen
Liiketoimintaryhmäpäällikkö, Parma Oy

Aki on Parman infraliiketoiminnan veturi, joka kehittää uusia rakentamista tehostavia ratkaisuja tiiminsä tuella. Aki harrastaa liikuntaa ja ohjaa lapsia liikunnan pariin. Ota yhteyttä