PARMAinfo 10/2020: Energiansäästöviikolla tulpataan energiasyöppöjä

PARMAinfo 10/2020: Energiansäästöviikolla tulpataan energiasyöppöjä

Pääkirjoitus: Kestävät rakennukset ovat kestävän kehityksen lähtökohta

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -hanke tukee tätä tavoitetta. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Rakennusten ja rakentamisen kuluttama energia aiheuttaa noin 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistämme. On sanomattakin selvää, että rakentamisella ja tänään rakentamisessa tehtävillä valinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Kestävässä rakentamisessa huomioidaan resurssitehokkuus ja pyritään tuottamaan pitkäikäinen rakennus, joka vaatii mahdollisimman vähän huoltoa ja korjausta elinkaarensa aikana. Kestävän rakennuksen ominaisuuksia ovat esimerkiksi rakennuksen energiataloudellisuus, hyvä toiminnallisuus, terveellisyys, viihtyisyys, arvon säilyminen sekä muokattavuus muuttuviin tarpeisiin.

Kestävällä rakentamisella pyritään löytämään niin ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä pohjalla olevia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Vähähiilinen rakentaminen ja hiilipihi rakennus ei toteudu ilman yhteistyötä ja selviä tavoitteita. Vähähiilisyys edellyttää pienempiä päästöjä itse rakennusvaiheessa ja merkittävästi pienempiä päästöjä rakennusten käytön aikana.

Tiedämme, että betoni on kestävän rakentamisen reunaehdot täyttävä taloudellinen ja huoltovapaa materiaali, jolla on hyvä viansietokyky. Betonin taakkana ovat sen raaka-aineiden aiheuttamat päästöt.

Katseemme onkin nyt tiukasti omassa tekemisessämme, raaka-aineiden käytön optimoinnissa, logistiikassa ja rakennusvaiheen päästöjen alentamisessa. Kestävän kehityksen tiekarttamme pohjalta haluamme osaltamme turvata tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämiseen tällä planeetalla. Yksi tämän tiekartan poluista on energiatehokkuus, jonka eteen teemme tällä viikolla erityisponnisteluita valtakunnallisella energiansäästöviikolla. Näihin talkoisiin haastamme sinut mukaan.

Pienistä puroista kasvaa suuria tekoja!

Viimeinen sammuttaa valot

Consolis Parma on vahvasti mukana energiansäästötalkoissa myös alkaneella energiansäästöviikolla. Tavoitteena on energiankulutuksen pienentäminen ja liiketoiminnan tehostaminen energian kulutuksen näkökulmasta. Allekirjoitettu energiatehokkuussopimus velvoittaa ja faktat ohjaavat päätöksentekoa.

Lue lisää

Blominmäen vedenpuhdistamolle gloriaa BIM-kisassa

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden rakennuttama Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo on palkittu Tekla BIM Awards -kilpailussa maailman parhaana tietomallinnettuna teollisuusrakennuksena. Consolis Parma toimitti vedenpuhdistuslaitoksen yli 2000 erillistä betonielementtiä YIT Infra Oy:lle.

Lue lisää

Kampanjalla buustataan turvallisuushavaintoja

Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Consolis Parmalla tapaturmat ovat laskeneet murto-osaan lähtötilanteesta viimeisen vuosikymmenen aikana. Turvallisuuskampanjalla on saatu ennaltaehkäisyn kannalta tärkeiden turvallisuushavaintojen määrät takaisin kasvuun.

Lue lisää