Tehokkaammalla energiankäytöllä energiasyöpöt kuriin ja ilmastovaikutukset pienemmiksi

Tehokkaammalla energiankäytöllä energiasyöpöt kuriin ja ilmastovaikutukset pienemmiksi

Consolis Parma toimii emoyhtiö Consoliksen asettamien vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön tavoitteisiin kuuluu ympäristöstä huolehtiminen ja hiilidioksidipäästöjen ja muiden ilmastovaikutusten vähentäminen ehtyviä luonnonvaroja tuhlaamatta, ilman ja veden laadusta huolehtimalla sekä energiaa tehokkaasti käyttämällä.

Parma on suuryritys, jota koskee suuryritysten energiatehokkuuslaki – lain taustalla ovat EU:n ilmastotavoitteet ja sitä ohjaavat direktiivit. Yhtiö on päättänyt toteuttaa lain vaatiman energiajohtamisen sertifioidun ISO50001 energianhallintajärjestelmän kautta, jolloin energiatehokkuuden parantamista tehdään jatkuvan parantamisen mallilla. Energiajohtamisjärjestelmä sitouttaa yrityksen johdon energiatehokkuuden parantamisen mahdollistamiseen.

Sitä johdat, mitä mittaat. Yksi energiajohtamisjärjestelmän oleellinen osa on kulutusseuranta ja sen hyödyntäminen. Parmalla energiaseurantaa on kehitetty aktiivisesti, jotta kokonaisuuden energiankulutus on tiedossa. Myös seurattavia mittareita on kehitetty, jotta nähtäisiin paremmin, miten kulutus suhteessa kohteen tuotantoon kehittyy. Missään tuotantoympäristössä pelkkä energiankulutus tai sen väheneminen ei kerro energiatehokkuuden parantumisesta vaan seurattavat mittarit tulee määrittää toiminnan perusteella.

Kun kulutus on seurannassa, tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen on mahdollista. Parma asettaa vuosittain asetetuille mittareille tavoitteita, lisäksi Parma on liittynyt mukaan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen, jota kautta tulee oma säästötavoite sopimuskaudelle 2017–2025. Erillisillä mittareilla seurataan todellista suoriutumista sekä energiatehokkuussopimuksessa toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vuositason säästövaikutusta.

Kun energiankulutuksia mitataan tarkemmin, voidaan pureutua myös tarkemmin siihen, mistä kulutus kokonaisuudessaan koostuu. Näin on mahdollista löytää esimerkiksi ajankohdat, jolloin energiaa kuluu, vaikka käyttöä ei pitäisi sillä hetkellä olla. Tarkemman seurannan avulla on myös helppo seurata muutosten vaikutusta tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Energiatehokkuus on kaikkien asia, sillä jokainen työntekijä voi päivittäin huomioida, että laitteet ja niiden säädöt toimivat oikein asetusarvojen ollessa kunnossa. Tärkeää on myös tarpeen mukainen käyttö, hyödyntämällä automatiikkaa ja sen tuomia mahdollisuuksia ei olla ainoastaan käyttäjän muistin varassa. Toiminnan optimoinnilla ja investointien avulla laitteita uusitaan energiatehokkaammiksi.

Liiketoiminnan ilmastovaikutuksien pienentämisessä etusijalla on turhan energiankäytön lopettaminen sekä toiminnan tehostaminen energian kulutuksen näkökulmasta.

Kirjoittaja on Consolis Parman energiapäällikkö-palvelusta vastaava EnerKeyn asiantuntija.

Heidi Nevalainen
EnerKey Oy

Heidi Nevalainen toimii EnerKey Oy:llä Sustainability and EnerKey Managers -tiiminvetäjänä. Vapaa-aikaansa Heidi viettää mielellään luonnossa pyöräille, juosten ja meloen.