Consolis Parma jälleen mukana energiansäästöviikossa

Consolis Parma jälleen mukana energiansäästöviikossa

Valtakunnallinen energiansäästöviikko on taas käsillä ensi viikolla 5.-11.10.2020. Tavoitteena on kiinnittää tarkemmin huomiota siihen, kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Consolis Parma on energiansäästöviikossa mukana jo neljättä kertaa.

Consolis Parma on mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on saavuttaa 3,3 GWh energiansäästö vuoteen 2025 mennessä.

Kuva: Motiva

Säästötoimien osalta Parmalla ollaan tavoitevauhdissa. Vuoden 2019 toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutus oli 498 MWh. Vuoden 2025 tavoitteesta nyt on kasassa 67 %.

”Säästöt ovat pääosin toteutuneet erilaisten pienten käytännön toimenpiteiden avulla, kun asiaa on pidetty esillä ja tarpeetonta energiankäyttöä on löydetty. Henkilöstön aktivoituminen näkyy myös sähköiseen järjestelmään tehtyjen energiahavainto – kirjauksien lisääntymisenä”, kertoo Consolis Parman laatu- ja ympäristökoordinaattori Jouni Erkkilä.

”Kuluvan vuoden alussa siirryimme seurannassa liukuvan 12 kuukauden seurantaan. Kulutustietoja verrataan vastaavaan edellisen 12 kuukauden jaksoon, joten kehitys on helposti todettavissa. Lisäksi kuukausittaiseen tehtaiden seurantaraportointiin on lisätty kahden edellisen vuoden toteumat hahmottamaan pidemmän aikavälin kehitystä”, Erkkilä jatkaa.

Energiasyöpöt kuriin automatiikalla ja järkevällä käytöllä

Energiankulutukseen voi jokainen vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Laitteiden, koneiden ja valaistuksen järkevällä käytöllä voidaan vähentää energiankulutusta niin toimistoissa kuin tehtaissakin.

”Energiansäästöviikolla haluamme koko henkilöstön kiinnittävän huomiota oman toiminnan vaikutukseen energian kulutuksessa. Energiatehokkuus ei aina tarkoita investointeja uuteen laitteistoon vaan on hyvä myös miettiä itse prosessia ja sen energiankulutuskohteita. Näissä saattaa olla mahdollisuuksia energian käytön optimointiin ilman vaikutusta tuotantomääriin”, sanoo Consolis Parman energiapäällikkönä toimiva Heidi Nevalainen EnerKeyltä.

”Hyvä esimerkki on työkoneiden ja tehdaspalvelujärjestelmien kuten paineilmakompressoreiden käynnissä olo vain tarpeen mukaan. Mitä enemmän tällaisten laitteiden joutokäyntiajat on automatisoitu, sitä varmemmin ne eivät jää vahingossa päälle”, Nevalainen jatkaa.

 

Lisätietoja:

Jouni Erkkilä, laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Oy
puh. 020 577 5432
jouni.erkkila@consolis.com

Heidi Nevalainen, Team Manager, EnerKey Oy
puh. 040 652 8169
heidi.nevalainen@enerkey.com