Pitkälle jalostetuista tekniikkatuotteista aitoa lisäarvoa

Pitkälle jalostetuista tekniikkatuotteista aitoa lisäarvoa

Miten tuottaa uuden sukupolven LVIS-varusteet sisältäviä tekniikkaelementtejä kustannustehokkaasti tinkimättä kuitenkaan laatukriteereistä ja elementtiasennusten sujuvuudesta? Olisiko tätä kautta luotavissa oikeaa ja läpinäkyvää lisäarvoa sekä rakennuttajille että rakentajille? Löytyisikö kokonaisjärjestelmää, joka palvelisi hankkeen kaikkia osapuolia ja antaisi entistä paremmat lähtökohdat laadun ja turvallisuuden hallintaan?

Edellä luetellut ovat avainkysymyksiä, joita meillä on pohdittu tarkasti Parman tekniikkatuotteiden osalta. Samalla niihin on löydetty myös vastauksia.

Keskeinen tekijä yhtälössä on aika. Kun tuotteen jalostusarvoa lähdetään kasvattamaan, käytettävissä oleva aika ja etenkin sen riittämättömyys nousee lähes aina ongelmaksi jossain rakennusprosessin vaiheessa.

Parman toimintamallissa kohteen arkkitehti-suunnittelu, päärakennesuunnittelu ja talotekniikkasuunnittelu tuottavat yhteistyössä lähtötiedot tekniikkalaattojen ja tekniikkaseinien suunnittelijoille. Kun lähtötiedot on saatu tilaajalta, Parman elementtisuunnittelu ja mallinnusprosessi voivat edetä kohti tuotantokelpoisia valmistuskuvia. Käytännössä nykymallin mukainen komponenttiesivalmistus ja materiaalitilausliikenne saavat ennakkotietonsa suoraan suunnitteluprosessista.

Taikatemppujen sijaan selkeää skarppausta vaatimustason mukaan

Vaatimustaso on korkean jalostusasteen tuotteissa selkeästi suurempi, sillä ennalta tehtäviä asioita on paljon. Lisäksi maaliin ei päästä taikatempuilla, vaan tiukalla skarppauksella prosessin eri vaiheissa. Lopputuloksena on järkevä, kestävä ja kustannustehokas ratkaisu.

Hallitun suunnitteluprosessin myötä elementtiasennukset pysyvät aikatauluissaan ja kustannukset kurissa. Lisäksi tilaajan ja rakennuttajan arvovalintojen pitää olla selkeitä ja johtaa mahdollisimman tiiviiseen, usein selvästi nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Näin hankkeen solmukohtia päästään oikomaan jo alkuvaiheessa.

Moni voi edelleen miettiä, kuinka edellä kuvattu suunnittelupaketti saadaan riittävän etupainotteiseksi? Voisiko tilaaja porrastaa suunnittelua, jolloin hankkeiden eri osapuolet eivät joutuisi odottelemaan turhaan toisiaan?

Valitettavan usein aikataulut alkavat kiristyä jo hankesuunnitteluvaiheessa tai suunnitteluprosessin alkupäässä. Jos näistä vielä selvitään, käy aika vähiin viimeistään tuotantoprosessin alkaessa. Siksi suunnittelukokonaisuuden ja sen yhteensovittamisen pitää olla yhtä tuotantokeskeinen ja aikataulutettu kokonaisuus kuin itse rakentamisen työmaalla.

Parman kanssa et kangistu vanhaan

Vanhoja totuttuja kaavoja voi ja pitää murtaa. Korkeampaa jalostusastetta on turha tavoitella, jos hankkeissa toimitaan jo olemassa olevilla ja selvästi matalamman jalostusasteen käytännöillä. Lisäksi onnistuminen vaatii tiukkaa yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta projektin osapuolilta.

Yhteisenä päämääränä pitää olla hallittu ja ennakoitu kokonaisuus, jonka lopputulos määräytyy heikoimman lenkin mukaan. Käytännössä korkeamman jalostusasteen tuotteet vaativat hankkeiden sisällä uudenlaista kustannusjakoa. Aiempaa etupainotteisempina ne ovat avainasemassa myös tarve- ja hankesuunnitteluprosesseissa.

Rakentamisen parhaat innovaatiot syntyvät alan ammattilaisten yhteistyöllä. Pidetään siis sitä yllä!

Krister Harju
Laatupäällikkö, Parma Oy

Krister vastaa Parman laadusta, jota hän kehittää tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Vapaa-ajallaan Krister kuntoilee ja kurvailee. Ota yhteyttä

Lue myös nämä

Blogit aiheittain

PARMAsome

  • Seuraa meitä: