Ennakoimalla hallittuja toimituksia

Ennakoimalla hallittuja toimituksia

Korkeasuhdanne tuo omat haasteensa materiaalitoimittajan kapasiteetinhallintaan. Tehtaiden kuormitus on tapissa ja aikataulumuutokset aiheuttavat kerrannaisvaikutuksia. Kevään toimitusten osalta onkin syytä tarkistaa tilanne, jotta toimitusviiveiltä vältyttäisiin.

Uudella projektinhallintamallilla ryhtiä käynnissä olevien projektien hallintaan

Parman uusi projektinhallintamalli tuo skarppausta käynnissä olevien projektien aikataulujen hallintaan. Projektin kulkua seuraavissa ”pakkopisteissä” tarkistetaan tilanne ja varmistetaan sujuva eteneminen. Avainasemassa on kaikkien projektin osapuolten avoin ja ajantasainen viestintä.

Virstanpylväitä projektin edetessä ovat mm. urakkaneuvottelu, projektin aloituspalaveri, suunnittelun aloituspalaveri, tehdaskatselmus ja tuotannon aloituskatselmus. Parman myynnin ja projektinhallinan ammattilaiset huolehtivat, että nämä palaverit pidetään asianmukaisesti ja niissä käsitellään ennakoivasti projektin etenemisen kannalta kriittiset tekijät.

Ajantasainen tiedonkulku on A ja O

Myös asiakkaan aktiivisuudella voidaan ennakointia parantaa. Tuotantosuunnitelmista viivästyvästä hankkeesta tulisi toimittaa tieto toimittajalle viipymättä. Näin tarpeettomasti varattu tuotantokapasiteetti voidaan vapauttaa. Viime tinkaan jäänyt viivästysilmoitus aiheuttaa tuotantovajauksen, kun tilalle ei saada muita töitä. Siirrot aiheuttavat myös tilanteita, joissa maksimikuorman päälle siirtyvään toimitukseen ei pystytä vastaamaan.

Ennaltaehkäisevä ennakointi on kaikkien etu!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä