CODEn avulla kärkipaikalle

CODEn avulla kärkipaikalle

Emoyhtiömme Consolis tähtää toimialansa johtavaksi yritykseksi Euroopassa. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on CODE (Consolis Operational Design and Excellence)- toimintamallilla erittäin tärkeä rooli. CODE ei ole yksittäinen projekti, vaan koko Consoliksen tapa toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Tämän toimintamallin mukaisesti analysoimme ja kehitämme jatkuvasti työmenetelmiämme ja -tapojamme sekä jaamme aktiivisesti hyviä käytäntöjä tehtaiden välillä ja sisällä. Pidämme silmät ja korvat auki myös toimialan ulkopuolisille ideoille ja ratkaisuille. Kaikkea ei tosiaan tarvitse keksiä itse – joskus paras idea voi tulla toimialan ulkopuolelta.

Myös Parma haluaa olla alansa piikkipaikalla Suomessa niin turvallisuudessa, laadussa, kannattavuudessa kuin toimitusvarmuudessa. Tehdastasolla tämä tarkoittaa erinomaisen tuotantotehokkuuden ja kilpailukyvyn varmistamista, mikä näkyy tehtaan menestymisenä ja töiden jatkumisena omalla paikkakunnalla. Lisäksi haluamme tarjota henkilöstöllemme turvallisen ja viihtyisän työympäristön.

Hyvät käytännöt kiertoon

CODE-toimintamalli perustuu LEAN-ajatteluun ja CODE-standardeihin. Monet maailmanluokan yritykset hyödyntävät vastaavia standardeja oman toiminnan kehittämisessä.

Isona yrityksenä meillä on paljon osaamista ja eri maista ja tehtaista löytyy runsaasti hyviä käytäntöjä. Turvallisuusasioissa tiedon jakaminen sujuu jo varsin hyvin. Jatkossa haluamme päästä samalle avoimuuden tasolle myös tuotantoon liittyvien hyvien käytäntöjen jakamisessa.

CODE ei ole pelkästään uusia työkaluja ja käytäntöjä, vaan polku kohti jatkuvan parantamisen kulttuuria. Se on ihmisten johtamista, osallistumista ja motivoitumista – käytännössä polttoaine tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle.

LEAN-ajattelussa on tunnistettu kahdeksan erilaista hukan aiheuttajaa. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan juosta lujempaa, vaan kävellä lyhyempi matka poistamalla näitä hukan aiheuttajia.

Palvele asiakkaita ja uudistu!

Yrityksen tärkeimmät tehtävät ovat palvella asiakkaitaan ja uudistua. Tämä lause on hyvä pitää kirkkaana mielessä joka päivä.

Asiakkaiden tyytyväisyys taataan huolehtimalla laadusta sekä toimittamalla oikea määrä, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla. Historia on osoittanut, että kilpailun kiristyessä pärjäävät parhaiten sellaiset yritykset, jotka ovat nopeita uudistumaan. Työmenetelmien ja -tapojen jatkuva kehittäminen on tärkeä osa tätä uudistumista.

Rakennusteollisuudessa on nyt hyvä ”pöhinä”, mikä toivottavasti jatkuu myös tulevina vuosina. Suhdanneherkällä toimialalla on aina viisasta kasvattaa lihaksia hyvinä aikoina. Näin reservissä on voimia selvitä myös vaikeiden jaksojen yli.

Nyt on lihasten kasvatuksen aika ja CODE-standardit toimivat siinä hyvinä työkaluina.

Jarkko Rautaoja
Senior Change Leader, Consolis

Jarkko vastaa Code-systeemin kehittämisestä ja käyttöönotosta Parman tehtailla. Jarkko rentoutuu mm. lukemalla ja kalastamalla.Ota yhteyttä