Asiakas antaa tärkeimmät kehitysimpulssit

Asiakas antaa tärkeimmät kehitysimpulssit

Uudet ideat ja uusiutuminen ovat kilpailun kiristyessä yritysten tärkein tulevaisuuden turva. Takavuosina ideoita kehiteltiin lähes yksinomaan insinöörien ja myyntimiesten työpöytien takana. Asiakkaan ongelmien ratkaisemisen sijaan etusijalla olivat innovaatiot, joille uskottiin löytyvän markkinoita. Toki niiden piti sopia luontevasti omaan tuotantopalettiin ja olla toteutettavissa kustannustehokkaasti.

Tänä päivänä kehitysimpulssit tulevat lähes poikkeuksetta suoraan asiakkailta. Myös yhteistyökumppanit valitaan yleensä sen perusteella, kuinka rohkeasti ja joustavasti ne pystyvät vastaamaan asiakkaan heittämiin kehityshaasteisiin.

Rakennusalan on tulevina vuosina nostettava laatua ja tuottavuuttaan. Onnistuminen edellyttää alan toimijoilta entistä selkeämpää askelta kohti palveluliiketoimintaa, uusia ratkaisuja ja esivalmistusasteen nostamista. Samalla asiakkaita ja heidän tarpeitaan on kuunneltava entistä tarkemmalla korvalla – ja mikä vielä tärkeämpää – nuo tarpeet on opittava havaitsemaan jo ennen asiakasta. Tämä puolestaan vaatii molemminpuolista luottamusta, tiivistä yhteistyötä ja aitoa ”ihonalaista” kumppanuutta.

Laita meidät liikkeelle!

Parmassa asiakkailta saadut ideat ja impulssit ovat olennainen osa uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehitystyötä.  Tästä ovat konkreettisia esimerkkejä markkina-asemansa vakiinnuttaneet julkisivuratkaisumme sekä valmismoduuleina toimitettavat hissikuilut, jotka helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä työmailla.

Samaan joukkoon voidaan lisätä myös tekniikkatuotteet, joiden ansiosta moni hankala työvaihe siirtyy haastavista työmaaolosuhteista tehtaalle. Asiakkaalle tämä tarkoittaa selkeitä aika- ja kustannussäästöjä sekä entistä parempaa laatua.

Tuotekehityksemme johtoajatuksena on asiakkaan etu. Pyrimme luomaan ratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaidemme rakennusprosessia huomioiden LEAN-filosofian mukaisesti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusseikat.

Yleisen määritelmän mukaan tuotteella on uutuusarvoa keskimäärin kolme vuotta markkinoille tulonsa jälkeen. Tämä ”nyrkkisäännön” pohjalta tavoitteemme on kerätä joka vuosi 10 prosenttia liikevaihdosta uusista tuotteista. Vuonna 2015 ylsimme noin kahdeksan prosentin tasoon. Kun asiaa tarkastellaan kymmenen vuoden aikajänteellä, ovat uudet tuotteet ja ratkaisut tuottaneet viidenneksen liikevaihdosta.

Kirittävää kuitenkin on ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme myös asiakkaidemme apua. Heitä siis oma pulmasi tai ideasi Parman tuotekehitystynnyriin. Etsitään yhdessä toimiva ratkaisu!

Jarmo Viljanen
Toimitusjohtaja, Parma Oy

Jarmo määrätietoinen Parma-joukkueen pelaaja-valmentaja. Hän vaihtaa aktiivisesti ajatuksia asiakkaiden kanssa ja on vapaa-ajalla intohimoinen raviharrastaja. Ota yhteyttä