Kestävät rakennukset ovat kestävän kehityksen lähtökohta

Kestävät rakennukset ovat kestävän kehityksen lähtökohta

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta. Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -hanke tukee tätä tavoitetta. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Rakennusten ja rakentamisen kuluttama energia aiheuttaa noin 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistämme. On sanomattakin selvää, että rakentamisella ja tänään rakentamisessa tehtävillä valinnoilla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Kestävässä rakentamisessa huomioidaan resurssitehokkuus ja pyritään tuottamaan pitkäikäinen rakennus, joka vaatii mahdollisimman vähän huoltoa ja korjausta elinkaarensa aikana. Kestävän rakennuksen ominaisuuksia ovat esimerkiksi rakennuksen energiataloudellisuus, hyvä toiminnallisuus, terveellisyys, viihtyisyys, arvon säilyminen sekä muokattavuus muuttuviin tarpeisiin.

Kestävällä rakentamisella pyritään löytämään niin ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä pohjalla olevia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Vähähiilinen rakentaminen ja hiilipihi rakennus ei toteudu ilman yhteistyötä ja selviä tavoitteita. Vähähiilisyys edellyttää pienempiä päästöjä itse rakennusvaiheessa ja merkittävästi pienempiä päästöjä rakennusten käytön aikana.

Tiedämme, että betoni on kestävän rakentamisen reunaehdot täyttävä taloudellinen ja huoltovapaa materiaali, jolla on hyvä viansietokyky. Betonin taakkana ovat sen raaka-aineiden aiheuttamat päästöt.

Katseemme onkin nyt tiukasti omassa tekemisessämme, raaka-aineiden käytön optimoinnissa, logistiikassa ja rakennusvaiheen päästöjen alentamisessa. Kestävän kehityksen tiekarttamme pohjalta haluamme osaltamme turvata tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämiseen tällä planeetalla. Yksi tämän tiekartan poluista on energiatehokkuus, jonka eteen teemme tällä viikolla erityisponnisteluita valtakunnallisella energiansäästöviikolla. Näihin talkoisiin haastamme sinut mukaan.

Pienistä puroista kasvaa suuria tekoja!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä