PARMAinfo 3/2024: Lisää virtaa Helsinkiin Parman kaapelikanavissa

PARMAinfo 3/2024: Lisää virtaa Helsinkiin Parman kaapelikanavissa

Pääkirjoitus: Hyvää kansainvälistä naistenpäivää 8.3.2024 raksanaiset!

Rakennetulla ympäristöllä on valtava työllistävä vaikutus, sillä joka viides suomalainen työllinen tekee töitä rakentamisen, rakennustuoteteollisuuden, kiinteistönhoidon tai niihin liittyvien palveluiden parissa. Tämä tarkoittaa reilusti yli puolta miljoonaa suomalaista.

Rakentaminen on perinteisesti ollut hyvin miesvaltainen toimiala. Naisten osuus rakennusalan työntekijöistä on kymmenisen prosenttia. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja naisten osuus on ilahduttavasti kasvamassa.

Naisia työskentelee rakentamisen kaikissa ammattiryhmissä. Parmalla naisten osuus kaikista työntekijöistä on tällä hetkellä yhdeksän prosenttia. Myös Parman naiset työllistyvät erilaisissa tehtävissä tehtaan työntekijöistä johtotehtäviin ja naisenergia tuo virtaa kaikkiin Parman toimintoihin.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitys työpaikoilla kasvaa samalla, kun yhteiskuntamme globalisoituu ja sen monikulttuurisuus lisääntyy. Myös Parmalla ja koko Consolis-konsernissa monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat etusijalla henkilöstörakenteen ja tiimien kehittämisessä.

Teemme jatkuvasti töitä henkilöstömme tasavertaisen kohtelun, avoimen vuoropuhelun sekä osaamiseen ja kokemukseen perustuvan urakehityksen eteen. Kansainvälisen Consolis-konsernin ylemmissä johtotehtävissä naisten osuus on jo tänään selvästi yli neljännes. Toimivat ja aikaansaavat tiimit perustuvat erilaisten ihmisten yhteistyöhön ja avoimeen arvostukseen – juuri sellaisina kuin kukin olemme.

Eläköön raksanaiset ja toimivat mixit!

Viisi kilometriä Parman kaapelikanavia Helsingin sähkötarpeiden turvaamiseen

Fingrid toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon kanssa Helsinkiin uutta kantaverkon 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä. Uudistusvastaa pääkaupunkiseudun kasvavaan sähkönkulutukseen ja edistää vihreää siirtymää. Parma toimittaa hankkeeseen lähes viisi kilometriä kaapelikouru- ja kansielementtejä.

Lue lisää

Heia Norge – hiilineutraalia sementtiä!

Hiilidioksidin talteenottoon liittyvät teknologiat kehittyvät vauhdilla. Norjassa sijaitsevan Brevikin sementtitehtaan yhteyteen on valmistumassa uraauurtava laitos, jossa tullaan keräämään vuosittain talteen huikeat 400 miljoonaa kiloa hiilidioksidia.

Lue lisää