Työturvallisuuden kehittäminen on 24/7-hanke

Työturvallisuuden kehittäminen on 24/7-hanke

Rakennusalalla on tehty määrätietoista työtä työturvallisuuden parantamiseksi jo vuosia. Kehitystyö on tärkeää, sillä suuri osa vakavimmista vahingoista sattuu nimenomaan rakentamisessa. Aivan liian usein työpaikkakuolemaan johtaneen tapaturman raportti alkaa sanalla ”Rakennusmies”. Tämä surullinen tilastotieto on painava syy nostaa turvallisuusasiat tuloksenkin edelle toimialallamme.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta, mutta ilman jokaisen työntekijän panosta tuloksia ei voida saavuttaa. Työnantajan turvallisuustoimenpiteillä varmistetaan sellainen yrityskulttuuri, jossa turvallisuutta arvostetaan. Tällainen kulttuuri luo pohjan työyhteisölle, jossa henkilöstö panostaa oma-aloitteisesti työturvallisuudesta huolehtimiseen. Omasta ja työkaverin turvallisuudesta välitetään.

Unohtaa ei sovi, että turvallisuus ja tuloksen tekeminen kulkevat myös käsi kädessä. Inhimillisten kärsimysten lisäksi jokainen tapaturma maksaa menetettyinä työtunteina ja häiriöinä tuotannossa. Kun turvallisen työnteon mahdollisuuksia parannetaan, luodaan edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle. Parhaimmillaan turvalliseen työntekoon tähtäävä kehitystoiminta on luonnollinen osa päivittäistä tekemistä ja johtamista.

Meillä Parmalla ja Consolis-konsernissa turvallisuus on ykkösasia. Päämääränämme on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Siinä jokainen tehtaan tai työmaan portista ja toimiston ovesta sisään astuva työntekijä on töihin tullessaan omaksunut turvallisen työnteon vaatiman ”täyden hälytysvalmiuden”. Joka ikinen päivä.

Kohti Nolla tapaturmaa -kulttuuria – askel kerrallaan.

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä