Suuntana toimivat kaupungit

Suuntana toimivat kaupungit

Maaliskuussa julkaistun ROTI-raportin erityisteemana on kaupungistuminen. Raportin avaussivulle painettu Winston Churchillin sanoma on ajankohtaisen osuva – Me muokkaamme rakennettua ympäristöä, jonka jälkeen se muokkaa meitä.

Meidän rakentajien tärkein tehtävä on tuottaa kestäviä, toimivia, turvallisia ja viihtyisiä asuin- ja työympäristöjä ja näitä yhdistäviä liikenneverkkoja. Jo pelkästään se, että rakennuksiin on sitoutunut 45 prosenttia kansallisvarallisuudestamme, velvoittaa meitä huolehtimaan tehtävämme asianmukaisesti.

Toimivien kaupunkien ja kaupunkiyhteyksien merkitys korostuu, sillä väestömäärän kasvu nostaa tuottavuutta. Kaupunkiseudut toimivat talouden moottoreina ja tukevat koko Suomen taloutta.

Myös ilmastonmuutoksen taklaamisessa meillä rakentajilla on merkittävä rooli. Rakennuksen toiminnallisuudessa ja materiaalivalinnoissa on mietittävä koko elinkaaren aikaista kestävyyttä ja päästöjä, opastaa ROTI-raportti. Toimiva raideliikenne tukee Suomen ja EU:in ilmastotavoitteita, raportti jatkaa.

Tehtäväämme ja tulevaisuuden haasteisiin voimme vastata yhteistyössä. Betoni kestää vertailun rakennuksen elinkaaren aikaisten päästöjen osalta hyvin. Uudisrakentamisessa kehittämisen painopisteenä tulee olla rakentamisvaiheen päästöjen alentaminen, mutta toteuttamisvalinnoissa on huomioitava koko elinkaari – ilman kilpailua rajoittavaa perusteetonta sääntelyä.

Kestävät kaupungit rokkaa!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä