Puhtaasti parempaa bisnestä

Puhtaasti parempaa bisnestä

Energiatehokkuus, energiansäästö ja oman toiminnan ympäristöystävällisyys ovat asioita, jotka jokaisen yrityksen on tänä päivänä huomioitava. Lisäksi niihin liittyvät kriteerit ja säädökset kiristyvät jatkuvasti.

Meillä Parmassa on panostettu tuotannon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen jo vuosien ajan. Kiinteistöjen lämmitykseen käytetään kaukolämpöä ja haketta sekä ympäristöystävällistä maakaasua. Toimisto- ja tuotantotilojen sekä itse tuotannon energiankulutusta tarkkaillaan ja analysoidaan alati tarkemmalla sihdillä.

Isommassa kuvassa polkuamme viitoittaa energiatehokkuussopimus, johon liityimme mukaan vuonna 2016. Käytännön ohjurina on ISO 50001-standardin mukainen energianhallintajärjestelmä, joka on luontevaa jatkoa jo aiemmin käyttöönotetuille ympäristö- ja laatusertifikaateille. Enegian Oy:n energiapäällikkö-palvelun avulla saamme entistä yksilöidympää tietoa energiankäytöstä ja säästöpotentiaalista.

Jatkuvalla parantamisella eteenpäin

Pienistä puroista kertyy vuositasolla merkittäviä säästöjä. Yksiselitteisenä tavoitteenamme on pudottaa energiankulutusta noin kymmenen prosenttia nykytasosta vuoteen 2025 mennessä.

Siirrymme ensi vuonna uuteen 14001-standardiin ja samalla päivitämme oman toimintakäsikirjamme. Kierrätysvaatimukset kasvavat jatkuvasti, mikä edellyttää entistä tehokkaampaa jätteiden käsittelyä ja lajittelua. Siksi haemme jatkuvasti uusia ratkaisuja seka- ja puujätteen sekä betonijätteen ja -lietteen vähentämiseen ja kierrätykseen.

Olemme lisäksi mukana pohjaveden yhteistarkkailussa Tuusulan ja Nurmijärven tehtaidemme osalta. Vastaava hanke on menossa myös Lahden seudulla Nastolassa.

Tulevien vuosien kilpailuvaltti

Kuten tunnettua, tavoitteita on aina helppoa kirjata papereihin ja raportteihin. Meillä Parmassa ne kuitenkin konkretisoituvat myös käytännön toimiksi. Olemme tarkentaneet energia-, ympäristö- ja laatuseikkojen seurantaa muun muassa kvartaalipalavereilla ja kuukausittaisella raportoinnilla. Teemoihin tartutaan myös johdon katselmuksissa ja sisäisissä auditoinneissa. Sertifioituja laatu-, ympäristö- ja energianhallintajärjestelmiä tarkastetaan vuosittain Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta.

Yleisesti voikin todeta, että tänä päivänä LYTE-asiat (laatu, ympäristö, turvallisuus ja energiatehokkuus) tukevat yhä enemmän toisiaan. Jatkossa niiden merkitys vain kasvaa. Mukana kisassa pysyvät yritykset, joiden toiminta on myös ympäristö- ja energia-asioissa standardien vaatimalla tasolla.

Jouni Erkkilä
Laatu- ja ympäristökoordinaattori, Parma Oy

Jouni vie Parman ympäristöasioita eteenpäin yli 40 vuoden kokemuksella. Vapaa-ajalla arki unohtuu omakotitalon remonttihankkeissa ja autourheilun parissa. Ota yhteyttä