Mitä sulle kuuluu?

Mitä sulle kuuluu?

Vietämme noin kolmanneksen päivittäisestä ajastamme työpaikalla. Käytännössä olemme arkisin jopa enemmän työkavereiden kuin perheen tai ystävien kanssa. Silti tiedämme heidän arjestaan ja jaksamisestaan yllättävän vähän.

Moni meistä on asemaan tai titteliin katsomatta varmasti miettinyt, pitäisikö hieman väsyneeltä tai alakuloiselta vaikuttavalta kollegalta kysäistä hänen kuulumisiaan. Monesti luovumme ajatuksesta saman tien, voisihan kysymys tuntua hänestä tungettelevalta. Ja toisaalta, eiväthän työkaverin yksityisasiat minulle edes kuulu. Pääasia, että hommat hoituvat.

Esimiehen vastuulle kuuluu työnohjaamisen ja organisoinnin lisäksi työhyvinvointi. Olennainen osa sen ylläpitoa on pitää huolta oman tiimin ja samalla koko työyhteisön ilmapiiristä ja työssäjaksamisesta. Siinä sivussa on tietysti pystyttävä huolehtimaan siitä, että omassa akussa riittää virtaa.

Esimiehet avainpelaajia

Parman kaltaisessa teollisessa toimintaympäristössä esimiestyön haasteena ovat myös tuotanto- ja asiantuntijaorganisaatioiden erilaiset johtamistarpeet. Suunnittelussa tai myynnissä esimiehen rooli ja tukitarpeet ovat toisenlaiset kuin tuotannon puolella.

Kaikkia kuitenkin sitovat Parman yhteiset arvot ja pelisäännöt. Henkilöstöä on kohdeltava kaikissa yksiköissä tasavertaisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Lisäksi asioista on pystyttävä viestimään selkeästi ja avoimesti.

Esimiehet ovat työhyvinvoinnissa joukkueen avainpelureita ja siksi me parmalaiset panostamme määrätietoisesti heidän koulutukseensa. Tästä Kaski – kohti parempaa esimiestyötä -ohjelma on yksi hyvä esimerkki.

Koko lastia on kuitenkin turha sälyttää esimiesten hartioille. Pohjimmiltaan vastuu omasta ja työympäristön hyvinvoinnista on meillä jokaisella. Työkaverin harmaa työpäivä voi muuttua paljon aurinkoisemmaksi ja moni lukko aueta jo yhdellä ”Mitä sinulle kuuluu?” -kysymyksellä.

Katriina Lehtonen
Henkilöstöjohtaja, Parma Oy

Katriina on parmalaisten hyvinvoinnin hengetär ja työilmapiirin terveyssisar. Hän tuntee ja tietää hyvinvoivan organisaation suorituskykyyn. ”Kati” relaa mielellään matkustellen. Ota yhteyttä