Joka päivä on turvallisuuspäivä

Joka päivä on turvallisuuspäivä

Rakentaminen on toimiala, jossa sattuu ja tapahtuu. Pahimmillaan peruuttamattoman pahasti, sillä työpaikkakuolemista suuri osa tapahtuu rakennustyömailla ja rakennustuoteteollisuudessa. Tänä vuonna on sattunut jo kaksi kuolemaan johtanutta työtapaturmaa – molemmat rakennustyömaalla. Tämä surullinen tilastotieto on vakava syy nostaa turvallisuusasiat tuloksen edelle.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia henkilöstönsä työturvallisuudesta, mutta ilman jokaisen työntekijän panosta tuloksia ei saavuteta. Työnantajan turvallisuustoimenpiteillä varmistetaan turvallisuutta arvostava yrityskulttuuri. Se luo samalla pohjan työyhteisölle, jossa omasta ja työkaverin turvallisuudesta välitetään omatoimisesti.

Samalla on tärkeää muistaa, että turvallisuus ja tuloksen tekeminen kulkevat lopulta käsi kädessä. Jokainen tapaturma maksaa menetettyinä työtunteina ja häiriöinä tuotannossa. Kun turvallisen työnteon mahdollisuuksia parannetaan, luodaan myös paremmat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Parhaimmillaan turvalliseen työntekoon tähtäävä kehittäminen on luonnollinen osa päivittäistä tekemistä ja johtamista.

Parman ja koko Consoliksen tavoite on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Kulttuuri, jossa jokainen tehtaanportista tai toimiston ovesta sisään astuva työntekijä on omaksunut turvallisen työnteon vaatiman ”hälytysvalmiuden” tullessaan töihin.

Safety first!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä