Asenne ratkaisee – työturvallisuus alkaa minusta

Asenne ratkaisee – työturvallisuus alkaa minusta

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Suomessa Consolis Parmalla on vahvasti sitouduttu tähän tavoitteeseen, ja tapaturmat ovatkin laskeneet yhtiössä murto-osaan lähtötilanteesta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä, jotta nolla tapaturmaa -kulttuurin saavuttaminen muuttuu tavoitteesta todeksi ja yhtiön jokaisen työntekijän aidoksi sydämen asiaksi.

Meillä on tunnistettu kolme turvallisen käyttäytymisen pääteemaa: Pysyn poissa vaara-alueilta, Varmistan kulkureittien turvallisuuden ja Käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa. Viimeinen vuosi on koronaviruspandemian myötä tuonut mukaan vielä neljännen ulottuvuuden – Suojelen kaikkia koronavirukselta. Nämä ovat asioita, joihin jokainen työntekijämme voi vaikuttaa omalla käytöksellään. Koronaviruksen osalta taistelu on vielä kesken.

Consolis-konsernin vuosittain vietettävällä turvallisuusviikolla on perinteisesti pysähdytty vain ja ainoastaan turvallisuusasioihin kullakin toimipaikalla yhden työpäivän ajaksi. Poikkeusolojen takia turvallisuuspäivä on tänä vuonna jaettu erityisten varotoimenpiteiden puitteissa neljään eri osaan.

Turvallisuustyömme keskiössä ovat vuosittaiset kärkiteemat. Viime vuonna pureuduttiin turvallisuushavaintojen tärkeyteen ennaltaehkäisevän turvallisuustyön osa-alueena. Kuluvan vuoden kärkiteemaksi on nostettu Turvallisuus alkaa minusta, jonka puitteissa jokaiselle vuosineljännekselle jaettu turvallisuuspäivä tänä vuonna toteutetaan. Ensimmäinen osa toteutetaan maaliskuussa ja pääaiheeksi nostamme yleisimmin toistuvat turvallisuushavainnot.

Minä, me, työturvallisuus!

Petri Kähkönen
Markkinointipäällikkö, Parma Oy

Petri vastaa Parman markkinoinnista ja viestinnästä. Betoniuskoon hurahtaneena hän levittää elementtirakentamisen ilosanomaa. ”Pete” huolehtii kunnostaan pelaamalla lätkää RT-kiekossa. Ota yhteyttä