Kampanja kiritti yli neljä tuhatta turvallisuushavaintoa

Kampanja kiritti yli neljä tuhatta turvallisuushavaintoa

Koko Consolis-konsernissa on tavoitteena saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Työturvallisuuden yleisesti tunnettuina mittareina käytetään mm. tapaturmataajuutta tehtyjä työtunteja kohden, tapaturmien vakavuusastetta ja turvallisuushavaintojen määrää. Vuoden 2020 työturvallisuuden kärkiteemaksi nostettiin Suomessa turvallisuushavainnot, joiden määrä oli kääntynyt laskuun Consolis Parmalla.

Turvallisuushavaintojen määrä Parmalla oli ennen vuotta 2020 edellisinä vuosina vähentynyt. Tästä syystä viime vuoden kärkiteemaksi nostettiin yhtiössä turvallisuushavainnot. Tavoitteeksi asetettiin havaintojen määrän kasvattaminen ja niiden parempi hyödyntäminen ennakoivassa turvallisuustyössä. Turvallisuushavaintojen määrän lisäämiseksi lanseerattiin viime vuoden alussa ”Läheltä piti – otetaan opiksi” –kampanja.

”Kampanja tuotti yli neljä tuhatta erillistä havaintoa, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Olen aidosti iloinen tästä havaintomäärästä ja se osoittaa, että henkilöstömme pystyy tunnistamaan tilanteita, jotka voivat aiheuttaa tapaturman vaaraa”, sanoo Consolis Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

”Tehtyjen turvallisuushavaintojen määrällä on suora yhteys tapaturmien määrään. Onnistuimme alittamaan tavoitteemme myös näillä mittareilla”, Salmi iloitsee.

Parman tapaturmataajuus vuonna 2020 oli 5,2 kpl miljoonaa työtuntia kohden.

Koronavirus toi neljännen ulottuvuuden turvalliseen käyttäytymiseen

Consoliksessa on tunnistettu kolme turvallisen käyttäytymisen pääteemaa: pysyn poissa vaara-alueilta, varmistan kulkureittien turvallisuuden ja käytän oikeita työkaluja, jotka ovat hyvässä kunnossa. Koronaviruspandemia on tuonut näiden rinnalle neljäntenä asiana viruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet.

”Olemme välttyneet koronaviruksen aiheuttamilta häiriöiltä toistaiseksi hyvin ja elementtien toimitukset työmaille ovat sujuneet ongelmitta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tiedottamiseen, kontaktien välttämiseen ja tietenkin hygieniaan”, Katja Salmi kertoo.

”Koronavirustilanne on käsitelty viikoittaisessa johdon katsauksessa ja uusista toimenpiteistä tai rajoituksista on tiedotettu tehokkaasti. Viikkokatsauksessa on myös jaettu parhaita käytäntöjä toimipisteiden välillä ja jaettu avoimesti tietoa hyviksi havaituista suojaustoimista”, Salmi kiittää.

Turvallisuuden parantaminen on jatkuva hanke

Työturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin toden teolla Parmalla jo lähes viisitoista vuotta sitten. Kehitys on ollut positiivista ja toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi jatkuvat.

”Betonielementtien valmistuksessa raskaiden tuotteiden ja laitteiden käsittely ja nostot vaativat jatkuvaa valppautta. Tänä vuonna pureudumme syvemmälle toistuvien turvallisuushavaintojen juurisyihin, sillä vakavista läheltä piti –tilanteista jokainen on liikaa. Ehdoton tahtotilamme on, että kaikki työntekijämme pääsevät työpäivän päätteeksi terveinä kotiin”, Salmi päättää.

Lue lisää vuoden 2020 turvallisuushavaintokampanjasta

 

Lisätietoja:

Katja Salmi, turvallisuuspäällikkö, Consolis Parma
puh. 020 577 5563
katja.salmi@consolis.com