Consolis Parman joululahjoitus Suomen metsien suojeluun

Consolis Parman joululahjoitus Suomen metsien suojeluun

Tavoitteena on, että vuonna 2035 Suomi tuottaa hiilidioksidipäästöjä korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa maamme hiilinieluihin. Tätä ilmastolakiin kirjattua tavoitetta ei voida saavuttaa ilman metsien puuston ja maaperän hiilinielujen vahvistamista. Metsiemme suojelun tukemiseksi Consolis Parma lahjoittaa tänä vuonna joulumuistamisiin tarkoitetut varat Luonnonperintösäätiön kautta Suomen luonnon hyväksi.

PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelma kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Yhtiön päämääränä on kestävä rakentaminen ja hyvinvoinnin tuottaminen yhteiskunnalle taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristönäkökulma huomioiden.

Parman konkreettisena ympäristötavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa yhtiön aiheuttamat kokonaispäästöt vuoteen 2035 mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

”Ympäristönäkökulmasta vastuullisuustyömme keskiössä on elinkaariviisaan vähähiilisen rakentamisen edistäminen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vähähiiliset tuotteemme vastaavat tähän tarpeeseen ja useissa käynnissä olevissa hankkeissa on ratkaisujemme ansiosta saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala Consolis Parmalta.

”Luonto ja metsät ovat meille suomalaisille tärkeä asia. Päästövähennystyömme rinnalla haluamme olla mukana suojelemassa hiilinieluna toimivia ainutlaatuisia metsiämme. Siksi valitsimme tänä jouluna hyväntekeväisyyskohteeksi arvokasta luonnonsuojelutyötä tekevän Luonnonperintösäätiön”, Tuukkala jatkaa.

”Haluan kiittää koko henkilöstöämme sekä kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja toivotan kaikkien parmalaisten puolesta oikein Rauhallista Joulua ja taas pykälää vähähiilisemmin rakentavaa Uutta Vuotta 2024”, Tuukkala päättää.

Lisätietoa PARMA Concrete CareTM -vastuullisuusohjelmasta löydät täältä ja Parman ympäristövastuuasioista sekä PARMA GreenTM -teknologiasta täältä.

 

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com