PARMA Concrete Care

PARMA Concrete CareTM on suomalaisen betoniteollisuuden laajin, tavoitteellisin ja läpinäkyvin vastuullisuusohjelma.

PARMA Concrete CareTM –ohjelman missio on lisätä tietoisuutta elinkaariviisaasta betonirakentamisesta sekä edistää konkreettisesti vastuullista toimintaa ja ympäristön kannalta kestävää betonirakentamista.

PARMA Concrete CareTM kattaa kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Kestävä tulevaisuus rakennetaan konkreettisilla teoilla.