Seis CO2! Sinustako vähähiilinen ilmastosankari?

Seis CO2! Sinustako vähähiilinen ilmastosankari?

Suomella on tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä kunnilta, kaupungeilta, yrityksiltä, kansalaisilta – ihan jokaiselta. Rakentamisen osalta tämä tarkoittaa varsinaisen rakennusvaiheen päästöjen leikkaamista vähintään puoleen nykytasosta. Onneksi puolitushaasteen järeimmät aseet ovat käsissämme jo tänään.

Valtaosa rakennusvaiheen päästöistä on materiaaliperäisiä ja runkomateriaalien vaihtaminen vähähiilisiksi luo vankan perustan todellisille ilmastouroteoille. Kysymys kuuluukin: Oletko sinä mukana etujoukoissa ja toteutetaanko jo seuraava hankkeesi aiempaa vähähiilisemmin?

Consolis Parman vastuullisuusohjelma PARMA Concrete CareTM kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden. Ympäristön osalta kehitystyön painopisteenä ovat energiankäytön tehostaminen, kiertotalouden lisääminen ja vähähiiliset tuotteet. Tavoitteenamme on vähentää päästöjä viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna.

Ensimmäiset ilmastosankarit ovat jo vauhdissa työmailla

Vanha sanonta kuuluu, että suuri voima tuo mukanaan myös suuren vastuun. Vähähiilinen rakennus onkin vahva ilmastoteko, jolle sen käyttäjät ja asunnon ostajat antavat yhä enemmän arvoa. Myös rakentamisen edelläkävijät ovat huomanneet tämän ja ottaneet ensimmäisissä kohteissaan käyttöön PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvat Parman vähähiiliset tuotteet.

Edistyksellinen PARMA GreenTM on nimensä mukaisesti “kryptoniittia” päästöille. Teknologian avulla valmistettujen tuotteiden päästöt ovat nimittäin lähes puolet vakiotuotannossa olevia tuotteita pienemmät. Tämä tarkoittaa kymmeniä tai jopa satoja tuhansia kiloja alhaisempia päästöjä pelkästään yhdessä rakennuskohteessa!

Esimerkiksi Kirkkonummella rakenteilla olevassa, 93 asuntoa käsittävässä Asunto Oy Kirkkonummen Tinantie 2:ssa Parman vähähiilisillä tuotteilla päästövähennys on 200 000 kiloa. Tässä Bonavan hankkeessa ontelolaatat, väliseinät, hissikuiluelementit ja porrashuoneiden tasolaatat valmistetaan vähähiilisinä.

Parma valmistaa Tinantie 2:n hankkeen ontelolaatat, väliseinät, hissikuiluelementit ja porrashuoneiden tasolaatat vähähiilisinä. Tämän ansiosta päästövähennys on 200 000 kiloa.

”Tämä on ensimmäinen asuntokohde Suomessa, missä vähähiilisiä betonielementtejä käytetään näin laajasti. Halusimme minimoida betonirungon päästövaikutukset ja päädyimme siksi käyttämään kattavasti vähähiilisimpiä markkinoilla olevia vaihtoehtoja”, sanoo Bonava Suomen hankintapäällikkö Samuli Nylander yhtiön uutisessa.

”Betonin osuus rakennusmateriaalien tuotannossa syntyvistä ilmastopäästöistä on merkittävä. On todella hienoa, että betoniteollisuudessa on kyetty kehittämään vähähiilisiä tuotteita nopealla aikataululla. Näiden ratkaisujen yleistyminen on yksi ilmastotavoitteidemme saavuttamisen edellytyksistä”, sanoo Bonava Suomen kestävän kehityksen päällikkö Ayla Dinçay.

Myös YIT on ottanut merkittävän askeleen kohti vähähiilistä rakentamista ja siirtyy käyttämään asuntotuotannossaan Parman vähähiilisiä ontelolaattoja. Tämä tarkoittaa massiivista, noin neljän miljoonan kilon hiilidioksidipäästövähennystä vuositasolla.

”Päästövaikutuslaskelmiemme perusteella asuinrakennusten rungon materiaaleista ontelolaattojen vaikutus on suurin. Parman kanssa yhteistyössä kehitetty vähähiilinen vaihtoehto puolittaa laattojen päästöt ja pienentää asuinrakentamisen materiaaliperäisiä päästöjä kohteessa yhteensä noin kahdeksan prosenttia”, sanoo YIT:n Asuminen-segmentin johtaja Antti Inkilä yhtiön lehdistötiedotteessa.

Mikä on sinun vähähiilinen supervoimasi?

Vähähiilisen rakentamisen aika on täällä. Ja tulevaisuudessa rakentamisen ohjaus lain ja viranomaismääräysten kautta tulee muuttamaan uusia rakennushankkeita entistä vähähiilisemmäksi vaadittavien ilmastoselvitysten myötä. Toimialan edistyksellisimmät yritykset ovatkin rohkeasti osoittaneet ilmastosankaruutta ja aloittaneet siirtymisen kohti vähähiilisempää rakentamista.

”Parmalla on jo nyt täysi valmius ja kyky kehittää kohteita niin, että tulevat vaatimukset täyttyvät. Kaikille päätuoteryhmien vähähiilisille tuotteillemme on laadittu ympäristöselosteet, jotka ovat kolmannen osapuolen verifioimat”, sanoo Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Haastamme alan toimijat vuoropuheluun vähähiilisemmän rakentamisen puolesta. Olemme valmiina arvioimaan vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja hankkeen toteuttajien kanssa”, Rämö jatkaa.

 

Tässä ovat aseesi päästöjä vastaan. Tutustu vähähiilisiin tuotteisiimme:

Parman vähähiiliset ontelolaatat

Parman vähähiiliset seinäelementit

Parman vähähiiliset runkoelementit

 

Ota yhteyttä, niin pannaan stoppi päästöille jo seuraavassa hankkeessasi: