Vastuullisuusohjelma PARMA Concrete Care on julkaistu

Vastuullisuusohjelma PARMA Concrete Care on julkaistu

Consolis Parman vastuullisuusohjelma PARMA Concrete CareTM on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla täällä. Vastuullisuusohjelma kattaa koko elinkaariviisaan ja kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

PARMA Concrete CareTM –ohjelma pitää sisällään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden. Ympäristöasiat korostuvat nyt julkaistussa Consolis Parman vastuullisuusohjelmassa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

”Kestävä, turvallinen, teknologiaa kattavasti hyödyntävä ja vähähiilinen betonirakentaminen perustuu konkreettisiin tekoihin ja avoimuuteen. Vastuullisuusohjelmamme koostuu toimialallemme ja koko yhteiskunnalle tärkeistä teemoista sekä yhtiötasolla asettamistamme tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Taloudesta ja omasta henkilöstöstä huolehtiminen toimivat perustana vastuulliselle liiketoiminnalle. Ympäristövastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kehitystoimintamme keskiössä. Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta antaa raamit toimialan päästöjen vähentämiselle, joiden pohjalta olemme asettaneet omat kunnianhimoiset tavoitteemme”, Tuukkala jatkaa.

Päästöistä viisi prosenttia pois joka vuosi

Consolis Parman kokonaispäästöt muodostuvat valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista, kuljetuksista ja energiankäytöstä. Yhtiön kestävän kehityksen strategiassa asetettu viiden prosentin vuotuinen päästöleikkaustavoite vaatii tekoja jokaisella osa-alueella.

”Jatkamme pitkäjänteistä työtä päästöjen vähentämiseksi ja vastuullisuusohjelmamme ympäristöraportoinnissa kerromme avoimesti tavoitteistamme ja saavutuksistamme. Isossa kuvassa materiaalitehokkuus, vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut näyttelevät pääosaa tässä savotassa”, Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö kertoo.

”Vuodenvaihteessa markkinoille tuomamme vähähiiliset ontelolaatat ovat ensimmäinen päänavauksemme kohti vähähiilisempää betonirakentamista. Tällä saralla tulemme lähiaikoina tuomaan markkinoille tuotteita ja ratkaisuja, joilla betonirakentamisen ympäristökuormituksia voidaan aidosti jo nyt leikata huomisen vaatimusten tasolle”, Rämö jatkaa.

”Olemme myös sitoutuneet kansalliseen energiatehokkuussopimukseen ja jatkamme työtä energiankäyttömme ympäristövaikutusten leikkaamiseksi. Teemme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti työtä energiankäytön tehostamiseksi ja tutkimme uusia vaihtoehtoja energiantuotannon ja kuljetusten päästöjen vähentämiseksi”, Rämö päättää.

Tutustu PARMA Concrete CareTM -ohjelmaan

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 020 577 5526
juha.ramo@consolis.com

Hannu Tuukkala, Toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com