PARMAinfo 5/2023: Työturvallisuusasioissa elämä voittaa

PARMAinfo 5/2023: Työturvallisuusasioissa elämä voittaa

Pääkirjoitus: Turvallisuusviikolla viisaat kypärät yhteen

Rakennusala on onnistunut parantamaan työturvallisuutta merkittävästi vuosituhannen alkuun verraten. Vakavat tapaturmat ovat vähentyneet reippaasti ja toimialan tapaturmataajuus on pudonnut tasaisesti.

Ensi viikolla lyödään jälleen Viisaat kypärät yhteen, kun rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa vietetään jo kymmenettä kertaa. Eri puolilla maata järjestetään tapahtumia, seminaareja ja tempauksia turvallisuuden ja työhyvinvoinnin puolesta.

Rakennusalan tapaturmien torjunta edellyttää valppautta ja alati jatkuvaa toimintaa työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin on oltava osa yrityksen yleistä johtamista ja päivittäistä tekemistä.

Consoliksen ja Parman tavoitteena on saavuttaa Nolla tapaturmaa -kulttuuri. Yhtiön jokaisen työntekijän tulisi päästä työpäivän päätteeksi terveenä kotiin läheistensä pariin. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja johdetaan asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin peilaten.

Turvallisuus lähtee meistä kaikista – sinusta ja minusta. Hiljaisen hyväksynnän ja välinpitämättömyyden sijaan tarvitsemme aitoa välittämisen kulttuuria ja jokaisen työntekijän sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen. Kyse on asenteesta ja hyvän elämän arvokkaimmista perusteista – terveydestä ja äärimmillään elämän jatkumisesta.

Turvallisuus ensin!

TOAS leikkaa kerrostalon päästöistä neljännesmiljoona kiloa

Tasokkaista ja moderneista opiskelijakodeista tunnettu Tampereen opiskelija-asuntosäätiö rakentaa vähähiilisen kerrostalon Näsijärven rannalle. Yhdeksänkerroksisessa ja 67 asuntoa käsittävässä TOAS Rauhaniemessä Parman vähähiiliset betonielementit pienentävät päästöjä yli neljännesmiljoona kiloa. Kohteen rakentaa NCC.

Lue lisää

Pölynhallintaa ja jäänsulatusta ympäristö huomioiden

Tehdas- ja varastoalueiden liukkauden estäminen ja jäänsulatus on tärkeää raskaiden betonielementtien sujuvan ja turvallisen siirtelyn varmistamiseksi. Consolis Parman tehtailla myös ympäristöystävällisiä pölynhallinta-aineita on testattu hyvin tuloksin.

Lue lisää

Consoliksen vuosikertomus julkaistu

Consolis-konsernin vuosikertomus 2022 on nyt julkaistu. Vuosikertomus sisältää myös yhtiön vastuullisuusraportin. Kestävä kehitys ja alan ympäristöhaasteiden ratkaiseminen ovat tärkeässä asemassa ja keskeinen osa-alue koko yhtiön strategiassa.

Lataa täältä

Terveiset hallitusneuvotteluihin

Halutessamme vähähiilistää nykyistä ja tulevaa rakennuskantaamme, on tavoite nostettava selkeästi esiin hallitusohjelmassa. Siksi me kivirakentajat ehdotammekin hallituksen työlistalle vähähiilisen rakentamisen materiaalineutraalia edistämisohjelmaa.

Lue lisää