Uusi ympäristöystävällinen jäänsulatusaine osoittanut toimivuutensa

Uusi ympäristöystävällinen jäänsulatusaine osoittanut toimivuutensa

Tehdas- ja varastoalueiden liukkauden estäminen ja jäänsulatus on tärkeää raskaiden betonielementtien sujuvan ja turvallisen siirtelyn varmistamiseksi. Consolis Parman tehtailla uusia ympäristöystävällisiä jäänsulatusaineita on testattu hyvin tuloksin. Parman yhteistyökumppanina toimii pölynsidontaratkaisuja yhtiön kanssa aikaisemmin kehittänyt Kemion.

Liukkauden tehokas ja ekologinen torjunta tehdas- ja varastoalueilla on tarpeen turvallisuussyistä. Jäänsulatusta taas tarvitaan ulko-alueilla tehtaan sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Pohjavesialueilla on tärkeää, että käytettävät aineet ovat ympäristöystävällisiä.

”Olemme käyttäneet näitä uusia Eco-Melter liukkaudentorjunta-aineita kulkuteiden, portaikkojen ja piha-alueiden liukkauden estämiseksi ja liukastumisonnettomuuksien välttämiseksi”, sanoo tekninen päällikkö Arttu Kuusisto Consolis Parmalta.

“Myös nosto-ovien ja elementtien ulosvetoratojen toiminnan varmistamiseksi on käytetty sulatusainetta jäätymisongelmien poistamiseksi. Haluamme toimia tässäkin asiassa vastuullisesti ja siksi on tärkeää, että jäänsulatuksessa käytettävät aineet ovat ympäristöystävällisiä”, Kuusisto jatkaa.

Pohjavesi puhtaampaa Nastolassa

Nastolan tehtaalla on siirrytty uusien pölynsidontaliuosten käyttöön. Tehdas sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.

”Nastolan betonielementtitehtaalla suoritetaan pohjaveden tarkkailua Lahden seudun ympäristölautakunnan antaman lupapäätöksen mukaisesti. Tehtaalla on aikaisemmin käytetty maantiesuolaa pölyämisen estämiseksi. Pölynsidonta-aineen vaihtaminen Kemionin Eco-Binder liuokseen näkyi heti seuraavana vuonna Nastolan tehtaan pohjavesinäytteissä mittausarvojen parantumisena”, kertoo tehdaspäällikkö Karri Rustholkarhu Consolis Parmalta.

”Eco-Binder on erinomainen vaihtoehto tiesuolalle herkillä luontoalueilla, kuten pohjavesialueilla. Tuote biohajoaa nopeasti maaperässä eikä päädy suolan tavoin pohjaveteen. Tehokas pölynsidonta-aine voidaan levittää samoilla menetelmillä kuin perinteinen tiesuola”, sanoo myynti-insinööri Santeri Joki Kemionilta.

”Yhteistyö Parman kanssa on sujunut oikein hyvin. Meistä on hienoa nähdä, että yhtiössä kiinnitetään samaan aikaan huomiota sekä turvallisuuteen että ympäristöystävällisyyteen pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineiden valinnassa”, Joki päättää.

 

Lisätietoja:

Arttu Kuusisto, tekninen päällikkö, Consolis Parma
puh. 0400 484 480
arttu.kuusisto@consolis.com

Karri Rustholkarhu, tehdaspäällikkö Consolis Parma
puh. 040 154 8302
karri.rustholkarhu@consolis.com

Santeri Joki, myynti-insinööri, Kemion
puh. 040 651 5262
santeri.joki@kemion.fi