PARMAinfo 12/2022: Hyvin rakennettua hyvinvointia yhteispelillä

PARMAinfo 12/2022: Hyvin rakennettua hyvinvointia yhteispelillä

Pääkirjoitus: Rakennamme hyvää yhdessä

Rakennusteollisuus RT:n uusi strategia tähyää vuoteen 2028 ja sen tavoitteena on uudistunut rakennusteollisuus. Päämääränä on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään.

Strategiakausi 2023–2028 vie asetettua päämäärää kohti ja se kiteytyy kolmeen teemaan: osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus, kasvun edellytykset ja toimivat markkinat sekä vihreän siirtymän mahdollisuudet. Edistämällä näitä teemoja tavoitteellisesti luodaan parempaa toimintaympäristöä yrityksille ja elinympäristöä ihmisille.

Rakentajien uusi strategia nostaa esille toimialan tehtävän: rakentaa hyvää yhdessä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tavoitteena on tuoda alan toimijat yhteen ja näyttää tietä ratkaisuihin, joista tulevat sukupolvet kiittävät.

Toimialan strategia kulkee käsi kädessä Consolis-konsernin ja Parman strategian kanssa. Yhtiönä uuden strategiamme mukaisesti tehtävämme on tuottaa Hyvin rakennettua hyvinvointia ja vähähiiliset ratkaisumme avaavat tietä rakentamisen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Maailma on ajankohtaisesti suuressa myllerryksessä, mutta on kyettävä katsomaan horisonttiin ja myrskyn jälkeiseen aikaan. Rakentajat ovat aina kyenneet yhteistyöhön. Toimialan yhteiset linjat on piirretty vahvalla kynällä tulevien vuosien rakennuspiirustuksiin ja yhdistämällä voimamme voimme saavuttaa asetetut tavoitteet – yhteisen hyvän rakentamiseksi.

Myrskyn jälkeen on poutasää!

Lisäbuustia energianhallintaan

Consolis Parma ja LeaseGreen ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa energiatehokkuustoimenpiteitä Parmalla. Energian käytön tehostaminen betonielementtien tuotannossa ja kiinteistöissä on merkittävässä roolissa yhtiön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Vaalikuume nousee

Rakentamisen päästöt alas kohtuullisin kustannuksin. Kotimainen tuotanto ja työtä suomalaisille. Materiaalineutraali rakentamisen sääntely. Siinä muutama kestävän rakentamisen pääteema lähestyviä eduskuntavaaleja silmällä pitäen.

Lue lisää

Parmalaiset hurahtivat pyöräilemään

Consolis Parmalla otettiin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia tukeva työsuhdepyöräetu käyttöön kesäkuussa 2022. Parmalaiset ovat tarttuneet fillarietuun innolla ja sen on hyödyntänyt jo yli viisikymmentä yhtiön työntekijää.

Lue lisää