Uusia ympäristöselosteita Parman vähähiilisille tuotteille

Uusia ympäristöselosteita Parman vähähiilisille tuotteille

PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelman mukaisesti Consolis Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön päästöt vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä päästöjen vähentämiseksi on vähähiilisten betonielementtien käytön lisääntyminen. Parman vähähiilisten tuotteiden valikoima laajenee vauhdilla ja yhtiön vähähiilisille hissikuilu- ja laattaelementeille on nyt myönnetty EPD-ympäristöseloste.

Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain 1.3.2023 ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Rakennusten elinkaarenaikaista hiilijalanjälkeä ohjataan tulevaisuudessa lain nojalla. Rakentamisessa käytettävistä materiaaleista laadittuja ympäristöselosteita käytetään ilmastoselvityslaskelmissa rakennuksen päästöjen todentamiseksi.

”Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta tulee lakiuudistuksen myötä olemaan osa normaalia suunnitteluprosessia. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida. Yhteismitallinen tapa tuotteiden ympäristövaikutusten osoittamiseksi on ympäristöseloste”, selventää Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Ulkopuolisen tahon verifioimat ympäristöselosteet osoittavat Parman vähähiilisistä tuotteista laatimamme päästölaskelmat paikkansa pitäviksi. Näitä hiilipihejä tuotteitamme täysimääräisesti hyödyntämällä voidaan rakennuksen betonirungon päästöt puolittaa”, Rämö jatkaa.

Parman vähähiilisten hissikuilu- ja laattaelementtien lisäksi uudet ympäristöselosteet löytyvät nyt myös kyseisistä normaalituotteista.

Päästöistä pois viisi prosenttia vuodessa

Consolis Parman kokonaispäästöt muodostuvat valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista, kuljetuksista ja energiankäytöstä. Yhtiön kestävän kehityksen strategiassa asetettu viiden prosentin vuotuinen päästöleikkaustavoite vaatii tekoja jokaisella osa-alueella.

”Materiaalitehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuotteiden valmistuksessa ovat suurimmat vaikuttavat tekijät päästöjemme vähentämiseksi. Kiinnostus vähähiilisiä tuotteitamme kohtaan on ollut nopeasti kasvavaa ja toimitusvaiheessa on parhaillaan useita asiakkaidemme hankkeita, joissa päästöjä leikataan näitä tuotteita kattavasti hyödyntäen”, Juha Rämö kertoo.

Lue lisää PARMA GreenTM -teknologiasta ja Parman vähähiilisten tuotteiden ympäristöselosteista

 

 

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com