Uudet ympäristöselosteet vähähiilisille julkisivuelementeille

Uudet ympäristöselosteet vähähiilisille julkisivuelementeille

PARMA Concrete CareTM –vastuullisuusohjelman mukaisesti Consolis Parman tavoitteena on puolittaa yhtiön päästöt vuoteen 2035 mennessä. Merkittävä tekijä päästöjen vähentämiseksi on vähähiilisten betonielementtien käytön lisääntyminen. Nyt myös Parman vähähiilisille sandwich-rakenteisille betonijulkisivuelementeille on laadittu ympäristöselosteet (EPD) tulevaa rakentamislakimuutosta silmällä pitäen.

Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain keväällä ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Rakentamisessa käytettävistä materiaaleista laadittuja ympäristöselosteita käytetään ilmastoselvityslaskelmissa rakennuksen päästöjen todentamiseksi.

Parman vähähiilisistä tuotteista on laadittu julkisesti saatavilla olevat ympäristöselosteet. Vähähiilisten julkisivuelementtien osalta päästöt ovat 30 prosenttia pienemmät kuin toimialan konservatiiviset arvot (kansallinen päästötietokanta).

“Kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi ympäristövaikutusten laskenta tulee uuden rakentamislain myötä olemaan osa normaalia suunnitteluprosessia ja rakentamislupaprosessia. Tämän takia tarvitaan menetelmät ja tuotetiedot, joiden avulla päästöjä voidaan arvioida. Yhteismitallinen tapa tuotteiden ympäristövaikutusten osoittamiseksi on ympäristöseloste”, selventää Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

“Nämä ulkopuolisen tahon verifioimat julkisivuelementtien ympäristöselosteet osoittavat tuotteista laatimamme päästölaskelmat oikeiksi. Mikäli yrityksellä ei ole tuotteistaan ympäristöselosteita, käytetään laskennassa kansallisesta päästötietokannasta saatavilla olevia konservatiivisia päästöarvoja rakentamislupaa haettaessa”, Rämö jatkaa.

Parman vakiotuotteiden ja PARMA GreenTM -teknologiaan perustuvien vähähiilisten tuotteiden ympäristöselosteet löytyvät yhdestä ja samasta osoitteesta Parman verkkosivuilta täältä.

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma
p. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com