Työturvallisuus pääroolissa Consoliksen turvallisuusviikolla

Työturvallisuus pääroolissa Consoliksen turvallisuusviikolla

Työturvallisuuden parantaminen on yksi CONSOLIS-konsernin avainhankkeista. Ensi viikolla järjestettävällä yhtiön turvallisuusviikolla tuotanto keskeytyy yhden päivän ajaksi kaikilla yhtiön toimipaikoilla. Turvallisuuspäivään osallistuvat kaikki yhtiön 10 000 työntekijää 30 eri maassa. Myös Parman toimipaikoilla normaali tuotanto keskeytetään yhden päivän ajaksi ja henkilöstö paneutuu työturvallisuusasioihin.

Turvallisuusviikon aikana järjestettävää turvallisuuspäivää vietetään Consoliksessa nyt viidettä kertaa. Yhtiön tavoitteena on olla toimialansa paras ja päämääränä on nolla tapaturmaa. Päivän aikana lisätään henkilöstön osaamista ja kehitetään toimintatapoja ennaltaehkäisevän työturvallisuustyön jatkuvaksi parantamiseksi. Tällä kertaa erityisteemana on turvallisuus ensin.

”Työturvallisuuden parantaminen on jokaisen työntekijämme vastuulla. Turvallisuuspäivän tavoitteena on osallistaa henkilöstö mukaan huolehtimaan omasta ja työkaverin turvallisuudesta sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden puitteissa. Tällä kertaa haluamme korostaa turvallisuusajattelun merkitystä”, sanoo Parman toimitusjohtaja Jarmo Viljanen.

”Työturvallisuus lähtee meistä jokaisesta ja turvallisuusmoodiin käännetty ajattelu ja asenne ovat turvallisen työpäivän tae. Painotamme tänä vuonna myös turvallisuusasioiden huomioimista vapaa-ajalla ja kotona”, Viljanen jatkaa.

Työturvallisuuden parantuminen näkyy tuloksissa

Parma aloitti johdonmukaiset toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi jo yli kymmenen vuotta sitten. Tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku on pudonnut murto-osaan lähtötasosta. Viime vuonna yhtiön tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku oli 5,7 kpl miljoonaa työtuntia kohden.

”Määrätietoiset panostukset työturvallisuuteen näkyvät tuloksissa ja jokapäiväisessä tekemisessä. Toimialavertailussa pärjäämme hyvin, mutta tekemistä riittää. Tämä on jatkuva prosessi”, sanoo Parman turvallisuuspäällikkö Katja Salmi.

”Positiivisen kehityksen varmistaminen edellyttää jokaisen osallistumista ja sitoutumista turvallisuustyöhön. ’Mitä turvallisuus tarkoittaa minulle?’ ’Miten minä toimin turvallisesti?’ Näitä kysymyksiä pohdimme päivän aikana ja jokainen parmalainen kirjaa henkilökohtaisen turvallisuuslupauksensa”, lupaa Salmi.

Median edustajat tervetulleita kylään

Turvallisuuspäivänä myös median edustajilla on mahdollisuus vierailla Parman toimipaikoilla. Ajankohdista ja käynneistä voi sopia markkinointipäällikkö Petri Kähkösen kanssa (yhteystiedot ohessa).

 

Lisätietoja:

Jarmo Viljanen, toimitusjohtaja, Parma Oy
puh. 020 577 5521
jarmo.viljanen@parma.fi

Katja Salmi, turvallisuuspäällikkö, Parma Oy
puh. 020 577 5563
katja.salmi@parma.fi

Petri Kähkönen, markkinointipäällikkö, Parma Oy
puh. 020 577 5532
petri.kahkonen@parma.fi