Toimintamallimuutos nosti uuden kasvon johtoryhmään – vastuullisuuden rooli kasvaa

Toimintamallimuutos nosti uuden kasvon johtoryhmään – vastuullisuuden rooli kasvaa

Consolis Parma terävöittää toimintamalliaan vastatakseen nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ja parantaakseen asiakaslähtöisyyttä. Uusi selkeytetty organisaatiorakenne astui voimaan 1.2.2021. Samassa yhteydessä yhtiön uusi johtoryhmä aloitti toimintansa.

Parman uusi organisaatiorakenne perustuu Consolis-konsernin vakioituun projektinhallintamalliin sekä nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Koronaviruspandemian kiihdyttämä digitaalisen teknologian käyttöönotto ja ilmastonmuutosta torjuvan vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen saavat yhtiön uudessa organisaatiossa selkeän roolin.

Parman uuteen johtoryhmään on 1.2.2021 alkaen nimitetty toimitusjohtajana jatkavan Hannu Tuukkalan lisäksi seitsemän henkilöä. Myyntijohtajana jatkaa Jari Issakainen vastuualueenaan myynti ja tarjoussuunnittelu. Operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty uutena henkilönä johtoryhmässä aloittava Jouni Rimpiläinen vastuualueenaan kustannuslaskenta, tuotanto, hankinta ja kunnossapito. Projekti- ja suunnittelujohtajaksi on nimitetty Anssi Vartiainen vastuualueenaan projektinhallinta, tuote- ja jännebetonisuunnittelu. Teknologiajohtajaksi on nimitetty Juha Rämö vastuualueenaan turvallisuus, vastuullisuus, digitaalinen liiketoiminta, laatu, ympäristö ja tuotekehitys. Liiketoiminnan kehitysjohtajana jatkaa Timo Tyynelä vastuualueenaan liiketoiminnan kehittäminen, strategia ja jatkuva parantaminen. Talousjohtajana jatkaa Pasi Taipalus vastuualueenaan talous ja IT. Henkilöstöjohtajana jatkaa Katriina Lehtonen vastuualueenaan henkilöstö, markkinointi ja viestintä.

”Organisaatiomuutoksen tavoitteena on varmistaa yhtiön tuloksentekokyky ja asema toimialan edelläkävijänä. Haluamme vahvasti tukea vastuullisia turvallisen rakentamisen ja kestävän kehityksen toimintamalleja ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat määrätietoinen työmme työturvallisuuden parantamiseksi, panostus tietomallien ja mobiiliratkaisujen laajaan hyödyntämiseen sekä vähähiilisten tuotteiden kehittäminen”, sanoo Consolis Parman toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Lisäksi haluamme parantaa asiakaskokemusta varmistamalla korkealaatuiset ja sujuvat elementtitoimitukset sekä häiriöttömät rakennusprosessit työmailla. Uusiutunut toimintamallimme perustuu oman suunnittelun vahvistamiseen, tehokkaisiin jatkuvan parantamisen periaattein kehitettäviin prosesseihin ja selkeästi määriteltyyn ja vastuutettuun projektinhallintaan”, Tuukkala jatkaa.

Liite: Organisaatiokaavio

Lisätietoja:

Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja, Consolis Parma
puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com