Vastuullisuus

Alansa suurimpana toimijana Suomessa ja kansainvälisenä yhtiönä Parma on edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Tuemme kestävän kehityksen toimintamalleja ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuotteidemme laatu ja kestävyys tukevat tavoitteitamme. Kehittämme kotimaista rakentamiskulttuuria sekä kestävää ja terveellistä asumista parantavia tuotteita.

Betoni on kestävää

Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali. Se on yksinkertaista ja kustannustehokasta valmistaa. Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja kiviaines – joita kaikkia on runsaasti saatavilla.

Koko elinkaaren aikaiselta ympäristökuormitukseltaan betoni on ekologinen rakennusmateriaali. Betonirakennuksen suunnittelukäyttöikä voi olla jopa 200 vuotta. Betoni on kivipohjaisena materiaalina kestävä, vankka ja lähes huoltovapaa. Betoniset rakennukset säästävät energiaa koko elinkaarensa ajan. Betonilla saadaan asuntoihin myös hyvä ääneneristävyys ja paloturvallisuus.

Merkittävä osa betonin tuotannon energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä aiheutuu sementin valmistuksen yhteydessä. Sementin valmistuksessa kalkkikivestä irronneesta hiilidioksidista sitoutuu pitkällä aikavälillä ilmakehästä takaisin noin neljännes.

Parmalla on sertifioitu energiahallintajärjestelmä ja ympäristöjärjestelmämme täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset.

Voit lukea lisää betonin yleisistä ympäristöominaisuuksista myös elementtisuunnittelu.fi-sivustolta.

Parma on vastuullinen yrityskansalainen

Olemme mukana rakentamassa Suomeen tulevaisuuden kestäviä asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria. Toimimme emoyhtiömme Consoliksen asettamien vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

  • Emme tuhlaa ehtyviä luonnonvaroja, pyrimme huolehtimaan ilman ja veden laadusta sekä käytämme energiaa tehokkaasti
  • Keskitetyllä suunnittelulla ja tuotannolla varmistamme energiatehokkaan elementtien valmistuksen ja toimitukset.
  • Minimoimme betonihukkaa ja tehostamme kierrätysprosesseja
  • Työntekijämme ovat avainasemassa vastuullisuuden toteutumisessa. Työskentelemme aina arvojemme, toimintatapojemme ja eettisten ohjeidemme mukaisesti.
  • Luomme uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa kaikkialla missä toimimme

Edistämme työturvallisuutta

Parma aloitti johdonmukaiset toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi jo yli kymmenen vuotta sitten. Tapaturmataajuutta kuvaava suhdelukumme onkin pudonnut murto-osaan lähtötasosta.

Parman tapaturmataajuus on selvästi toimialan keskiarvoja parempi. Elementtitehtaamme ovat menestyneet viime vuosina erinomaisesti myös Betoniteollisuus ry:n Työturvallisuuskilpailussa.

Työturvallisuuden parantaminen vaatii tinkimätöntä asennetta, osallistumista, sitoutumista turvallisuustyöhön ja selkeää johtamista. Parannuksia on tehty muun muassa työolosuhteita, -menetelmiä ja -välineitä kehittämällä.

Jokainen parmalainen on antanut henkilökohtaiset turvallisuuslupauksensa, joista on tehty tehdaskohtaiset koosteet. Nämä lupaukset ohjaavat päivittäistä työskentelyämme.

Consolis Parman työterveys- ja turvallisuuspolitiikan (TTT) mukaisesti tavoitteenamme on kehittää Nolla tapaturmaa -kulttuuri, jossa turvallisuus kuuluu kaikille.

Lataa Consolis Parman turvallisuuspolitiikka